Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

PRZEKAŻ 1.5 % PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

PRZEKAŻ 1.5 % PODATKU

DLA NASZEJ SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM

TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

 

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1.5% podatku ( z dopiskiem Szkoła Podstawowa nr 8 w Grudziądzu ul. Mikołaja z Ryńska 6 86-300 Grudziądz) na rzecz naszej szkoły.
Dzięki współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole, które jest organizatorem akcji „1.5% dla naszej szkoły” możliwe jest pozyskanie środków finansowych na poprawę funkcjonowania naszej placówki.


Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zakupić:

 - w roku 2018 - gry modułowe na boisko szkolne,

-  w roku 2019 -  2 białe tablice oraz pomoce dydaktyczne do sali matematycznej,

- w roku 2020-  lektury do biblioteki szkolnej.

- w roku 2021 - materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi

- w roku 2022 


                                                                         DZIĘKUJĘ ZA OKAZANĄ POMOC
                                                                                           Kamilla Senica
                                                                           Przewodnicząca TSPS przy SP 8 w Grudziądzu

Chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części ,,K”:

- w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

- w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;

w części ,,L”:

- w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku.         

Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!Wpisujemy: Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Mikołaja z Ryńska 6

86-300         Grudziądz
- w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X. 
............................................................ / złóż w placówce oświatowej lub wyślij do TSPS/
Imię i nazwisko
............................................................
Adres
 Urząd Skarbowy w ...............................

Informacja – oświadczenie
Oświadczam, że w rozliczeniu podatkowym za rok 2022 odpis 1.5% od podatku w wysokości ............... zł przekazałem/am na Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole /KRS:0000121592/ i wyrażam życzenie, aby wymienioną kwotę przekazano na realizację celów pożytku publicznego w …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
Nazwa placówki oświatowej
………………….., dnia .................... r.