Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2019/2020
 
 
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  

Paweł Zieliński- przewodniczący

Celina Garbacz- zastępca przewodniczącego

Marek Tobolski- skarbnik

Justyna Kaźmierczak- sekretarz

Aleksandra Malinowska

Paweł Borkowski

Rafał Kołodziejczak

  

KOMISJA REWIZYJNA

 

Hanna Melkowska

Katarzyna Choińska

Ewelina Marzec