Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  

Jacek Nalaskowski – przewodniczący

Piotr Rejmus – wiceprzewodniczący

Marek Tobolski – skarbnik

Justyna Kaźmierczak – sekretarz

Magdalena Gajewska – członek

Sławomir Kamrowski – członek

  

KOMISJA REWIZYJNA

 

Celina Garbacz – przewodnicząca

Hanna Melkowska – wiceprzewodnicząca

Aneta Malinowska – sekretarz