Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Rola SU

 

Rola Samorządu Uczniowskiego

 

 

        Samorząd Uczniowski to przedstawiciele wszystkich uczniów, którzy działają w imieniu kolegów i reprezentują ich interesy wobec nauczycieli, rodziców i dyrekcji. Są to osoby cieszące się szacunkiem wśród uczniów. Jest to młodzież, którą darzy się pełnym zaufaniem, ponieważ właśnie ona ma głos decydujący w wielu sprawach.

Celem Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie aktywnego współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za organizowanie życia kulturalnego zaplecza dydaktycznego.

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
  • opiniuje pracę nauczyciela na prośbę dyrektora,
  • przedstawia wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności dotyczące praw ucznia,
  • ma możliwość zgłaszania propozycji do statutu szkoły,
  • współorganizuje życie kulturalne szkoły,
  • ma swoje finanse.