Prezydium SU

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiciele SU

w roku szkolnym 2020/2021

 

Smile Przewodnicząca – Cecylia Czubaszek, kl.7a

Smile Z-ca przewodniczącego- Fabian Jankowski, kl.6a

Smile Sekretarz- Stanisław Piątek, kl.6a

Smile Skarbnik- Oliwia Koper, kl.4a

---

Smile Członkowie:

Nikol Pastucha, kl.4a

Olivier Pasternak, kl.4a

Zofia Basiura, kl.4a

Anna Borkowska, kl.7a

Marcel Zieliński, kl.7a

Bartosz Malinowski, kl.7a

 

 
Opiekunowie SU: Adriana Nowacka i Małgorzata Kaczmarek