Prezydium SU

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiciele SU

w roku szkolnym 2022/2023

 

Smile Przewodnicząca – Kalina Bednarczyk, klasa 5b

Smile Z-ca przewodniczącego- Kinga Kocieniewska, klasa 5a

Smile Sekretarz- Fabian Jankowski, klasa 8b

Smile Skarbnik- Zuzanna Woźniak, klasa 5a

---

Smile Członkowie:

Nestor- Milan Szymański, klasa 5b

Maksymilian Kaprykowski, klasa 8b

Filip Jurkiewicz, klasa 8b

Julia Mikita, klasa 5b

 

 
Opiekunowie SU: Adriana Nowacka i Małgorzata Kaczmarek