Prezydium SU

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiciele SU

w roku szkolnym 2019/2020

 

Smile Przewodnicząca - Martyna Nawacka, kl. 8a

Smile Sekretarz - Anna Borkowska, kl. 6a

Smile Skarbnik - Nikola Serocka, kl. 8a

---

Smile Członkowie:

Cecylia Czubaszek, kl. 6a

Fabian Jankowski, kl.5b

Marcel Marczewski, kl.5b

Zuzanna Wojtecka, kl.5

 

 
Opiekunowie SU: Adriana Nowacka i Svetlana Zaikina