Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Prezydium SU

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiciele SU

w roku szkolnym 2023/2024

 

Smile Przewodnicząca – Kinga Kocieniewska, klasa 6a

Smile Z-ca przewodniczącego- Zuzanna Woźniak, klasa 6a

Smile Sekretarz- Julia Mikita, klasa 6b

Smile Skarbnik- Tomasz Cichoracki, klasa 6b

---

Smile Członkowie:

Nestor- Milan Szymański, klasa 6b

Tymoteusz Nowicki, klasa 6b

Nadia Biedzińska, klasa 4c

Kalina Bednarczyk, klasa 6b

Amelia Czarnecka, klasa 5c

Aleksandra Świderska, klasa 7a

 

 
Opiekunowie SU: Oliwia Pasternak i Małgorzata Kaczmarek