Prezydium SU

Samorząd Uczniowski

 

Przedstawiciele SU

w roku szkolnym 2021/2022

 

Smile Przewodnicząca – Cecylia Czubaszek, kl.8a

Smile Z-ca przewodniczącego- Sylwester Siebert, kl.5b

Smile Sekretarz- Stanisław Piątek, kl.6a

Smile Skarbnik- Kalina Bednarczyk, kl.4b

---

Smile Członkowie:

Nina Baturo, klasa 5b

Marcel Zieliński, klasa 8a

Iga Zehner, klasa 8a

Anna Borkowska, klasa 8a

Bartek Malinowski, klasa 8a

Melania Maciejewska, klasa8a

Fabian Jankowski, klasa 7b

Szymon Gackowski, klasa 5 a

 

 
Opiekunowie SU: Adriana Nowacka i Małgorzata Kaczmarek