Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

RZECZNIK PRAW UCZNIA

Rola Rzecznika Praw Ucznia

 

 

DRODZY UCZNIOWIE!

 

RZECZNIK PRAW MATYLDA OSOJCA

 

Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy

1) obserwacja realizacji praw ucznia;

2) reprezentowanie interesów ucznia wobec Organów Szkoły;

3) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia;

4) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego;

5) rozstrzyganie spraw spornych między uczniem a nauczycielem;

6) występowanie do dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw ucznia; 7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw

  

UWAGA!!!

 

Możecie liczyć na moją pomoc i wsparcie!

Nie zamykajcie się z Waszymi problemami!

Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami i odpowiedzieć na Wasze pytania!

Zawsze znajdę dla Was czas!

Pełnię dyżur we wtorki w godzinach 10:35 – 10:45 oraz w czwartki 13:30- 13:40 (pokój nauczycielski)

Oczywiście możecie zwrócić się do mnie ze swoim pytaniem, problemem również w innym terminie…

Zachęcam również do kontaktu poprzez e dziennik.

Pytania do Rzecznika można również  wrzucać do skrzynki, która znajduje się na korytarzu I piętra. Odpowiedzi udzielę na stronie szkoły, w zakładce Rzecznik Praw Ucznia

PAMIĘTAJ!!!

MASZ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI!!!

ZAPOZNAJ SIĘ ZE STATUTEM SZKOŁY !!!