Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2022/2023
 
 
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Małgorzata Umińska – przewodnicząca

Rafał Kołodziejczak – wiceprzewodniczący

Celina Garbacz – skarbnik

Joanna Brzóskiewicz – sekretarz

Paulina Dzikowska

Hanna Melkowska

Adrianna Piotrowska

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Natalia Jelińska – przewodnicząca

Paulina Kopińska – wiceprzewodnicząca

Małgorzata Betlejewska – sekretarz