Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2021/2022
 
 
 

 Prezydium Rady Rodziców

Paweł Zieliński - przewodniczący

 Małgorzata Umińska - zastępca przewodniczącego

 Celina Garbacz - skarbnik

 Joanna Brzóskiewicz - sekretarz

 Aleksandra Malinowska

 Hanna Melkowska

 Rafał Kołodziejczak

 Komisja Rewizyjna

 Natalia Jelińska

 Ewelina Marzec

 Anna Ładzik