Rada Rodziców Szkoły

RADA RODZICÓW SZKOŁY
 
w roku szkolnym 2020/2021
 
 
 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Paweł Zieliński - przewodniczący

Ewelina Zielińska - zastępca przewodniczącego

Celina Garbacz - skarbnik

Justyna Kaźmierczak - sekretarz

Aleksandra Malinowska

Joanna Brzóskiewicz

Rafał Kołodziejczak

KOMISJA REWIZYJNA

Katarzyna Choińska

Hanna Melkowska

Renata Piątek