Nasze grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
 
 
 
 mgr Anita Rodzińska
 
mgr Anna Markowska
 
mgr Kamilla Senica
 
mgr Lidia Jach
 
mgr Jolanta Jelińska
 
mgr Daria Michalak
 
mgr Julia Śliwińska-Jędruszczak
 
 
Język polski
 
 
mgr Iwona Gazdecka
 
mgr Adriana Nowacka
 
mgr Izabela Szymkowicz
 
mgr Sylwia Remus
 
 
 Język angielski
 
 
mgr Małgorzata Kaczmarek
 
mgr Paulina Piszkalska
 
mgr Julia Śliwińska-Jędruszczak
 
 
Język niemiecki
 
 
mgr Kamilla Senica
 
 
Matematyka
 
 
mgr Anna Świątkowska
 
mgr Monika Przybylska
 
 mgr Barbara Supczińska
 
 
  Historia
 
 
mgr Jolanta Kowalczyk
 
mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
 
WDŻ
 
 
mgr Iwona-Karczewska-Pokorska
 
 
WOS
 
 
mgr Jolanta Kowalczyk
 
 
Edukacja dla bezpieczenstwa
 
 
mgr Izabela Szymkowicz
 
 
Fizyka
 
 
  mgr Wojciech Stogowski
 
 
Chemia
 
 
mgr Tomasz Węgielewski
 
 
Biologia
 
mgr Karolina Szymaniuk
 
 
 Geografia
 
 
mgr Katarzyna Ptaszyńska

 
Informatyka
 
 mgr Karolina Szymczyk
 
mgr Tomasz Kędzior
 
 
technika
 
 
mgr Tomasz Kędzior
 
 
Plastyka
 
 
mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
mgr Adriana Nowacka
 
 
Muzyka 
 
 
mgr Adriana Nowacka
 
  
Wychowanie fizyczne
 
 
mgr Marek Szymkowicz
 
mgr Irena Studzińska
 
mgr Jarosław Czubaszek
 
mgr Michał Dejewski
 
mgr Bartosz Brudniewicz
  
mgr Zbigniew Szymczyk
 
 
Religia
 
 
ks. Mateusz Cielecki

mgr Agnieszka Czerwińska
 
 
 Etyka
 
mgr Jolanta Jelińska
 
 
Pedagog/Psycholog
 
 
mgr Dorota Korzeniewska
 
mgr Iwona Kruk-Makowska
 
 
Biblioteka
 
 
mgr Izabela Szymkowicz
 
mgr Karolina Szymczyk
 
 
świetlica
  
mgr Jolanta Kołkowska
 
mgr Karolina Kwiatkowska
 
mgr Tomasz Kędzior
 
mgr Irena Studzińska
 
mgr Adriana Nowacka
 
mgr Oliwia Pasternak