Nasze grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
 
 
 mgr Anita Rodzińska
 
mgr Anna Markowska
 
mgr Kamilla Senica
 
mgr Lidia Jach
 
 
Język polski
 

 
mgr Iwona Gazdecka
 
mgr Urszula Grynda
 
mgr Adriana Nowacka
 
mgr Sylwia Remus
 
mgr Izabela Szymkowicz
 
 Język angielski
 
 
mgr Merri Zakharyan
 
mgr Dariusz Miller
 
mgr Małgorzata Kaczmarek
 
mgr Julia Śliwińska-Jędruszczak
 
mgr Agnieszka Kobus
 
mgr Svetlana Zaikina
 
 
Język niemiecki
 
 
mgr Kamilla Senica
 
mgr Svetlana Zaikina
 
 
Matematyka
 
 
mgr Marzena Stefaniak - Holz
 
mgr Małgorzata Kamińska
  
mgr Anna Świątkowska
 
mgr Monika Przybylska
 
Historia
 
 
mgr Jolanta Kowalczyk
 
mgr Dariusz Miller
 
mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
WDŻ
 
 
mgr Karolina Szymaniuk
 
WOS
 
 
mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
mgr Jolanta Kowalczyk
 
Edukacja dla bezpieczenstwa
 
 
 
mgr Jolanta Kowalczyk
 
mgr Izabela Szymkowicz

 
Fizyka
 
 
 

mgr Anna Świątkowska
 
 
Chemia
 
 
mgr Tomasz Węgielewski
 
 
Biologia
 
 
mgr Karolina Szymaniuk
 
 
 
Geografia
 
 
mgr Katarzyna Ptaszyńska

 
Informatyka/zajęcia komputerowe
 
 
 
mgr Karolina Szymczyk
 
mgr Tomasz Kędzior
 
Zajęcia Techniczne/technika
 
 
mgr Tomasz Kędzior
 
Zajęcia Artystyczne/Plastyka
 
 
mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
mgr Adriana Nowacka
 
Muzyka 
 
 
mgr Adriana Nowacka
 
Wychowanie fizyczne
 
 
mgr Marek Szymkowicz
 
mgr Michał Horna
 
mgr Irena Studzińska
 
mgr Dawid Staszewski
 
mgr Jarosław Czubaszek
 
mgr Michał Dejewski
 
mgr Agnieszka Magdowska
 
mgr Michał Magdowski
 
mgr Grażyna Chochliuk
 
mgr Wojciech Pietrzak
 
mgr Marcin Gralak
 
mgr Bartosz Brudniewicz
  
mgr Zbigniew Szymczyk
 
 
Religia
 
 
mgr Andrzej Gołębiewski

mgr Jolanta Kołkowska
 
Pedagog/Psycholog
 
 
mgr Dorota Korzeniewska
 
mgr Iwona Kruk-Makowska
 
Biblioteka
 
 
mgr Izabela Szymkowicz
 
mgr Karolina Szymczyk