Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Nasze grono pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna
 
 
 
 mgr Karolina Kwiatkowska
 
mgr Anna Markowska
 
mgr Kamilla Senica
 
mgr Lidia Jach
 
mgr Jolanta Jelińska
 
mgr Daria Michalak
 
 
 
Język polski
 
 mgr Iwona Gazdecka
 
mgr Izabela Szymkowicz
 
mgr Sylwia Remus
 
 
 Język angielski
 
 mgr Małgorzata Kaczmarek
 
mgr Paulina Piszkalska
 
mgr Dominika Borczon
 

 
  
Język niemiecki
 
mgr Kamilla Senica
 
 
Matematyka
 
 mgr Monika Przybylska
 
 mgr Natalia Majewska
 
 
  Historia
 
 mgr Jolanta Kowalczyk
 
mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
 
WDŻ
 
 mgr Iwona-Karczewska-Pokorska
 
 
WOS
  
 mgr Jolanta Kowalczyk
 
 
Edukacja dla bezpieczenstwa
 
 mgr Jolanta Kowalczyk
 
 
Fizyka
 
   mgr Sylwia Wiśniewska
 
 
Chemia
 
 mgr Tomasz Węgielewski
 
 
Biologia

 mgr Małgorzata Puczkowska
 
 
 Geografia
 
 mgr Katarzyna Ptaszyńska
 
 
Informatyka

 mgr Karolina Szymczyk
 
mgr Tomasz Kędzior
 
 
technika
 
 mgr Tomasz Kędzior
 
  
Plastyka

 mgr Iwona Karczewska-Pokorska
 
 
Muzyka 
 
 mgr Karol Kosik
 
  
Wychowanie fizyczne
 
 mgr Marek Szymkowicz
 
mgr Irena Studzińska
 
mgr Jarosław Czubaszek
 
mgr Michał Dejewski
 
mgr Bartosz Brudniewicz
  
mgr Zbigniew Szymczyk
 
 
Religia
 
 ks. Dariusz Kwiatkowski

mgr Agnieszka Czerwińska
 
 
 Etyka
 
 mgr Jolanta Jelińska
 
 
Pedagog/Psycholog
 
 mgr Dorota Korzeniewska
 
mgr Magdalena Kwiatkowska
 
 
Biblioteka
 
 mgr Izabela Szymkowicz
 
mgr Karolina Szymczyk
 
 
świetlica
 
 mgr Jolanta Morawska
 
mgr Marta Malinowska
 
mgr Anna Łuszczewska