Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Rok Pamięci rtm. Witolda Pileckiego 120 ROCZNICA URODZIN

Rok Pamięci rtm. Witolda Pileckiego
120 ROCZNICA URODZIN

            Miło nam poinformować ,że uczennica kl. 7a Cecylia Czubaszek wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie zorganizowanym w ramach Roku Pamięci rtm. Witolda Pileckiego i w kategorii ,, Piszę do Ciebie Tato…” zajęła I miejsce.

            Serdecznie gratulujemy Cecylii oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.            Witold Pilecki to rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

            Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego

R.

BohaterON – włącz historię


Nasza szkoła częścią ogólnopolskiej kampanii!

            BohaterON – włącz historię to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie Im symbolicznych, samodzielnie wykonanych kartek z życzeniami. Projekt, w realizację którego włączyła się również nasza szkoła, ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

Przez okres wrzesień – październik uczniowie klas VI- VIII przygotowywali kartki z życzeniami dla Powstańców. Dzięki dostępnym materiałom, uczniowie mogli zgłębić historie adresatów swoich kartek oraz relacje z tamtych wydarzeń żyjących wciąż naocznych świadków, a przede wszystkim poznać przesłanie, jakie walczący Powstańcy chcieli pozostawić młodym Polakom.

Bardzo dziękuję moim uczniom za zaangażowanie i wyrażenie w symboliczny sposób swojej wdzięczności i szacunku Powstańcom oraz nawiązanie dialogu pokoleń . Wszyscy mamy nadzieję, że każda kartka z życzeniami dostarczy odbiorcom wielu wzruszeń i radości.

Jolanta Kowalczyk
Koordynator projektu

 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

            Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kapitana Edwarda Trzeciaka , członka Światowego Związku Żołnierzy AK , przyjaciela naszej szkoły oraz honorowego gościa podczas organizowanych uroczystości z okazji Święta Szkoły .

Pan Edward Trzeciak urodził się 27 listopada 1927 roku we wsi Bohdziuki (obecnie Białoruś). Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę i przejęciu Kresów pod okupację sowiecką pan Edward uczył się w szkole rosyjskiej, a później na tajnych kompletach. W 1941 roku złożył przysięgę i jako "Galar" był łącznikiem Placówki AK "Barbara", a od 1944 roku brał udział w formowaniu oddziału "Warta IV" na terenie Obwodu Wysokie Litewskie "Wierzba". Edward - "Galar" nosił rozkazy i pocztę, organizował dla oddziału kwatery, żywność, zbierał, przechowywał, przekazywał do oddziału broń i amunicję. Gdy w Warszawie wybuchło powstanie razem z oddziałem ruszył w kierunku stolicy, ale zostali rozbrojeni przez sowietów i wrócił do Bohdziuk. Cudem uniknął wywózki na wschód, był już wcielony do sowieckich 'batalionów roboczych". Po ukończeniu studiów pedagogicznych pracował ponad 30 lat w toruńskim szkolnictwie.
Pan Edward Trzeciak chętnie dzielił się swoją wiedzą, wspomnieniami, doświadczeniem z młodzieżą, aktywnie działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był wielokrotnie odznaczony, w tym Orderem Krzyża Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Pro Patria, Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Odznaką Akcji „Burza”, a w ostatnim czasie został uhonorowany przez Prezydenta RP Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Pan Edward Trzeciak był przede wszystkim niezłomnym patriotą, żył aktywnie, swoją energią, pasją, humorem zarażał innych, szczególnie dbał o pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, podkreślał jak ważne są w życiu wartości, dlatego przekazywał etos Armii Krajowej kolejnym pokoleniom.

Cześć Jego Pamięci !

 

 

Życzliwie o Grudziądzu

Życzliwie o Grudziądzu

            Dnia 22 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się uroczystość podsumowania Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Poetyckiej ,,Życzliwie o Grudziądzu”. Konkurs odbył się w ramach obchodów Roku Błękitnej Pamięci.

Miło mi poinformować , że wyróżnienie w kategorii uczniowie klas IV- V otrzymał Oskar Brdak z klasy 5b.

Podczas uroczystości uczniowie SP 9 zaprezentowali montaż słowno- muzyczny przedstawiający historię naszego miasta od czasów zaborów do odzyskania niepodległości , natomiast uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zatańczyli w prześlicznych błękitnych strojach , Poloneza , za co otrzymali owacje na stojąco.

Bardzo dziękuję Dyrektor SP 9 za zaproszenie, uczniom za wzruszające , patriotyczne przedstawienie, a Oskarowi serdecznie gratuluję 

Jolanta Kowalczyk

Debata „Grudziądz –Nasza Pasja, Nasza Mała Ojczyzna”

Debata „Grudziądz –Nasza Pasja, Nasza Mała Ojczyzna”


            17 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas V-VIII z wyjątkowymi osobami:
Panią Karolą Skowrońską, bibliotekarką i działaczką kulturalno-społeczną, inicjatorką zjazdów kawalerzystów w Grudziądzu, Honorowym Rotmistrzem Kawalerii RP.
-Panem Łukaszem Piaseckim, nauczycielem historii w III Liceum Ogólnokształcącym, radnym kadencji 2018-2023, pełnomocnikiem Prezydenta Grudziądza do spraw organizacji uroczystości patriotycznych oraz członkiem zespołu do spraw przygotowania uczczenia 100-lecia powrotu Grudziądza do Macierzy.

            Debata „ Grudziądz –nasza pasja, nasza mała ojczyzna” odbyła się w niezwykłym czasie dla naszego miasta i całego Pomorza, dlatego też jej celem było nie tylko ukazanie w jaki sposób zamiłowanie do historii może być nie tylko wartością, pracą i pasją, ale przede wszystkim uczczenie 100- lecia powrotu Grudziądza i Pomorza do Macierzy.
            W trakcie spotkania wyróżniono uczniów, którzy w konkursach organizowanych w ramach Roku Błękitnej Pamięci zajęli I miejsce:
-w kategorii własna poezja: Wiktor Melkowski i Oskar Brdak
-w kategorii wiedza historyczna: Filip Ługiewicz i Aleksander Siebert
-w kategorii praca plastyczna: Ksawery Karnia
            Przedsięwzięcie prowadziły uczennice kl.6a : Anna Borkowską oraz Iga Zehner.
Piosenki o Grudziądzu zaprezentował zespół wokalny pod opieką Pani Adriany Nowackiej.
            Na koniec spotkania uczniowie mieli okazję poznać wyróżnione wiersze, wyrecytowane przez autorów: Wiktora Melkowskiego i Oskara Brdaka.
            Spotkanie w opinii uczniów było udane, co zdecydowanie jest zasługą uczestniczących w nim charyzmatycznych osób, które w sposób interesujący opowiedziały o swojej pasji, jaką jest historia oraz nasze piękne miasto. Mamy nadzieję, że nasi goście zainspirowali niektórych uczestników do odkrycia w sobie pasji, której będą w stanie poświęcić każdą wolną chwilę.
            Dziękujemy Pani Iwonie Karczewskiej za oprawę plastyczną debaty.

Organizatorzy: Jolanta Kowalczyk, Dorota Korzeniewska, Adriana Nowacka

Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

            Dnia 16 grudnia br. nasi uczniowie uczestniczyli, w kolejnej już, żywej lekcji historii. Temat lekcji to "Początki państwa polskiego". W podróż do czasów pierwszego władcy uczestników zabrał Teatr Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego .

Po raz kolejny grupa rekonstrukcyjna przeniosła naszych uczniów w przeszłość. Tym razem znaleźliśmy się w czasach panowania księcia Mieszka I. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądały początki państwa polskiego, poznali okoliczności, w jakich Mieszko przyjął chrzest oraz jak wyglądała ceremonia pasowania na rycerza. Aktorami w inscenizacji byli też sami widzowie. Uczniowie żeglowali po meandrach historii, śledząc początki naszego państwa, a szczególnie poznając życie i obyczaje dawnych wojów. Niektórzy spośród widzów mieli nawet możliwość „dotknięcia historii”, przymierzając zbroje, szaty, czy też sprawdzając uzbrojenie.

Żywa lekcja historii w ciekawy sposób ukazała ważny dla Polaków fragment naszej historii. Prowadzący zaprezentowali widowisko pełne rekwizytów, angażując w nie uczniów ( uczeń= aktor). Barwna, pełna humoru narracja, bogactwo ciekawostek oraz niesamowity pokaz walk z pewnością przyczyniły się do lepszego poznania naszych tradycji i rodzimej historii.

Jolanta Kowalczyk

 

BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię!

            Historia to nie tylko suche fakty, daty i wydarzenia. To także losy niezwykłych ludzi, którzy ją tworzyli. To oni są prawdziwymi świadkami ważnych wydarzeń. Pamiętając o tym , po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON , która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz edukację młodego pokolenia.

            W tym roku przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i aby korespondencja do Powstańców była wyjątkowa i bardziej angażująca , uczniowie własnoręcznie wykonywali kartki , laurki, widokówki oraz pisali listy, co mamy nadzieję ,sprawi Powstańcom jeszcze więcej radości.

            Życzymy adresatom naszych kartek wielu lat w zdrowiu i dziękujemy za ich świadectwo miłości do Ojczyzny i patriotyzmu.

Wieczornica historyczna 2019

Wieczornica historyczna 2019

            Dnia 27 września br. odbyła się w naszej szkole wieczornica historyczna poświęcona Patronowi Szkoły, gen. Tadeuszowi ,,Bór‘’ Komorowskiemu oraz AK. Spotkaliśmy się by uczcić 75. rocznicę powstania warszawskiego oraz 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Prezes Związku Sybiraków w Grudziądzu Danuta Janosz Kołodziejską oraz wicedyrektor szkoły , P. Marzena Stefaniak-Holz.

Podczas wieczornicy w skład klubu historycznego weszli nowi członkowie, którzy legitymacje członkowskie otrzymali z rąk Pani Danuty Janosz Kołodziejskiej oraz Prezesa Klubu Historycznego P. Jolanty Kowalczyk.

Tradycyjnie stałym elementem naszej wieczornicy był konkurs recytacji poezji patriotycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce –Cecylia Czubaszek z kl. 6a
2 miejsce- Wojciech Kaźmierczak z kl 7a
3 miejsce – Anna Borkowska z kl. 6a

Ważnym elementem wieczornicy była przejmująca opowieść P. Danuty Kołodziejskiej o losach swojej rodziny podczas II wojny św. i życiu na Syberii . Uczniowie poznali genezę, przebieg i następstwa zesłania na Sybir oraz fakty związane z tworzeniem w ZSRR armii gen. Wł. Andersa, do której wstąpił ojciec Pani Danuty.

Osobiste świadectwo Sybiraczki z „nieludzkiej ziemi” wywarło duże wrażenie na zebranych uczniach i ich rodzicach. Jej opowieść z dzieciństwa wzruszyła i skłoniła uczniów do zadumy i refleksji. Wiedza , którą uczniowie zdobywają na lekcjach historii została wzbogacona i potwierdzona osobiście przez świadka tamtych tragicznych wydarzeń. Dzisiejsze spotkanie stało się żywą i piękną lekcją historii, która na długo pozostanie w naszych sercach.

Organizatorzy : J.Kowalczyk i Iwona Gazdecka

 

 

80 rocznica wybuchu II wojny św. Szarża pod Krojantami

 80 rocznica wybuchu II wojny św. 
Szarża pod Krojantami

            1 września , to nie tylko początek roku szkolnego , ale również rocznica wybuchu II wojny św. W tym dniu członkowie Klubu Historycznego im. AK z kl. 6a ,wzięli udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych pod Krojantami. Widowiskowej imprezie plenerowej towarzyszyło wiele wydarzeń, m.in:
• uroczysty apel z udziałem delegacji państwowych i ceremoniału wojskowego, prezentacja klubów jeździeckich,
• pokazy musztry ułańskiej,
• wyścig konny - Bieg Ułański,

Jednak wszyscy najbardziej czekaliśmy na inscenizację szarzy pod Krojantami , w której wsławił się 18 Pułk Ułanów Pomorskich z Grudziądza. Wielkie wrażenie na nas zrobił niemiecki nalot oraz pełne grozy i autentyzmu bombardowanie a także ogłuszający tętent ponad 120 koni galopujących na przeciwnika i szarża opancerzonych Rosomaków .

Uroczystościom pod Krojantami towarzyszył biwak historyczny , w ramach którego mieliśmy okazję poznać różne typy umundurowania oraz sprzętu wojskowego z ostatnich stu lat.

Cieszymy się ,że wzięliśmy udział w tym wielkim historyczno- patriotycznym projekcie , a tym samym upamiętniliśmy bohaterską postawę polskich żołnierzy , którzy we wrześniu 1939 r. bronili naszej Ojczyzny. Była to dla nas prawdziwa ,,żywa lekcja historii” i godne uczczenie 80 tej rocznicy wybuchu II wojny św.

Jolanta Kowalczyk

 

List od powstańca warszawskiego

List od powstańca warszawskiego

            Miło mi poinformować ,że Jakuba Gumkowskiego z klasy III e gimnazjum spotkał ogromny zaszczyt. , gdyż otrzymał list od Powstańca Warszawskiego , pana Sławomira Zawadzkiego ,ps. Lech, żołnierza plutonu harcerskiego Szarych Szeregów , działającego w zgrupowaniu Żyrafa na Żoliborzu . Pan Zawadzki osobiście podziękował Jakubowi za kartkę z życzeniami i w skierowanym do niego liście opowiedział swoją historię oraz przesłał pozdrowienia .

            List był odpowiedzią za udział Jakuba w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”. Celem projektu było zaangażowanie uczniów w akcję Kartka dla Powstańca, przybliżenie wydarzeń czasów powstania warszawskiego, pokazanie biogramów powstańców poświęcających swoje młode życie dla wolności ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

            W projekcie udział wzięli uczniowie klas Va, kl. IIIe i III f gimnazjum ,którzy po zapoznaniu się z wydarzeniami roku 1944, pisali swoje podziękowania za trud, poświęcenie i walkę oraz życzenia dla powstańców warszawskich. Skierowali je w dużej mierze do powstańców, których biogramy poznali na lekcji i korzystając z zasobów strony projektu www.BOHATERON.pl.

            Działania w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE” wpisały się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 – 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

            Myślę ,że dla Jakuba będzie to wspaniała pamiątka a pamięć o bohaterach będzie zawsze żywa.

Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

            Z okazji Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych kluby historyczne im. AK spotkały się w Łasinie , aby pieśnią i poezją oddać hołd tym, dzięki którym możemy swobodnie wyznawać swoje poglądy, wiarę i czcić symbole dla nas święte: Krzyż, Orła i Biało-Czerwoną.

Klub Historyczny im. AK , działający przy naszej szkole reprezentowały : Nikola Łuczak z kl. 5a oraz Marta Siemiątkowska i Maria Trętkiewicz z kl. 3 f .

Na festiwalu obecni byli :

- Pani Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty;
- Pani kpt. Maria Kowalewska ps. Myszka, Powstaniec Warszawski;
- Pani Joanna Kowalska, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Toruń;
- Pan Lesław Welker, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Toruń;
- Pani Anna Rojewska, dokumentalistka Fundacji im. gen. Elżbiety Zawackiej;
- Pan Czesław Jędrzejewski, muzyk, dawny nauczyciel naszej szkoły;
- Pan starszy chorąży sztabowy Roman Sarnowski, Instruktor Jednostki Strzeleckiej 3301 w Grudziądzu;
- Kluby Historyczne im. Armii Krajowej wraz z opiekunami – prezesami: Panią Jolantą Kowalczyk, Panią Jolantą Paplińską i Panią Aleksandrą Jankowską;
- Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3301 w Grudziądzu.

Po części artystycznej nastąpiły wystąpienia gości. Pani Kurator Maria Mazurkiewicz, Pan Prezes ŚZŻAK Okręg Toruń podziękowali młodzieży za postawę okazywania miłości Ojczyzny w takiej artystycznej formie. Zachęcili do rozwijania swoich zainteresowań patriotyczno-historycznych.

Pani Anna Rojewska opowiedziała o Gen. Elżbiecie Zawackiej, jedynej Cichociemnej oraz zaprosiła do odwiedzania siedziby Fundacji. Kpt. Maria Kowalewska ps. Myszka podzieliła się z kolei swoimi wspomnieniami.

Na koniec Pani Kurator wręczyła narody uczestnikom festiwalu oraz ich opiekunom.

Warto podkreślić ,że w naszej szkole pamięć o bohaterach Rzeczypospolitej jest żywa, a kultywowanie tradycji patriotyczno-narodowych to nasza postawa na co dzień.

Pamiętaj Polsko o tych dzieciach twoich, które miłość i wierność do ciebie okupiły śmiercią swoją"

My pamiętamy!!!

Spotkanie pokoleniowe na wigilii Klubów Historycznych

Spotkanie pokoleniowe na wigilii Klubów Historycznych

            Dnia 19 grudnia br . członkowie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej SP 8 i SP 16 wraz z opiekunami spotkali się na wigilii klubowej . Tym razem gospodarzem spotkania był Klub Historyczny SP 16. Młodzież klubów historycznych miała możliwość poznania się i integracji. Gośćmi honorowymi była weteranka i sanitariuszka z czasów Powstania Warszawskiego, p. kpt. Maria Kowalewska ps. Myszka, prezes ŚZŻAK Koło Toruń, p. Joanna Kowalska , Prezes ŚZŻAK Koło w Grudziądzu p. Dariusz Miller oraz przedstawicielka NSZ .Wspólna wigilia przeplatała się opowieściami z przeszłości. P. Maria Kowalewska opowiedziała o świętach Bożego Narodzenia podczas II wojny św . oraz złożyła klubowiczom najlepsze życzenia świąteczne .Spotkaniu towarzyszyła świąteczna , rodzinna atmosfera .

W imieniu swoim i naszych klubowiczów, bardzo dziękuję p. Katarzynie Miller za zaproszenie.

Jolanta Kowalczyk
Prezes Klubu Hist. im. AK przy SP 8

 

Sukces grudziądzkich uczniów!

Sukces grudziądzkich uczniów!

            Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości i na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowano ogólnopolski konkurs historyczny pod tytułem "Ojczyzna nasza". Zrealizowano go pod hasłem "Póty żyć będzie, póty tylko stanie Jednego męża, jednego pałasza - To Polska!..Polska! to Ojczyzna nasza". Konkurs miał charakter dwuetapowy. W etapie pierwszym, w dniu 13 listopada, 400 drużyn z całego kraju rozwiązywało test złożony z 45 pytań. Drużyna z Grudziądza, ze SP nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego, w składzie: Nina Kieloch, Wiktoria Sarnowska oraz Maciej Brzóskiewicz (wszyscy są uczniami 3 klasy gimnazjalnej) w ciągu 16 minut zdobyła 43 na 45 punktów i tym samym zakwalifikowała się do ścisłego finału. Jako jedna z dziesięciu zwycięskich drużyn w swojej kategorii , 26 listopada, w pięknym Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, zmierzyła się z niezwykle wymagającymi zadaniami historyczno-literackimi przygotowanymi przez organizatorów pod postacią gry terenowej połączonej z testem wiedzy, obejmującymi historię Polski od średniowiecza do roku 1939 oraz literaturę dwudziestolecia międzywojennego. Drużyna SP 8, wykazując się ogromną wiedzą i determinacją, wywalczyła w tych zmaganiach II miejsce. Opiekunem merytorycznym grupy z zakresu historii był pan Dariusz Miller, natomiast w grze terenowej, w zakresie literackim, uczniów wspierała pani Adriana Nowacka. Warto nadmienić, że Ci sami uczniowie swoje pasmo sukcesów rozpoczęli od zwycięstwa w grudziądzkim międzyszkolnym konkursie historycznym "Drogi do Niepodległości".