Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Hymn Szkoły

Hymn Szkolny
 

 

I

W byłej polskiej ziemi niedaleko Lwowa
Zajaśniała hardo gwiazda bojowa.
To był młody żołnierz, bohater Polski,
 Odważny oficer, "Bór" Komorowski.
 On, to też zajechał w Grudziądzkie strony,
Wówczas to doświadczał ułańskie szwadrony.
Witał Go też Paryż na swym stadionie,
Był olimpijczykiem z orłem w koronie.
 
Ref.
Generale "Bór" godnie uczeń woła,

Z Twym imieniem sławna będzie nasza szkoła.
II
Nic dla niego wojny, czy wielkie zabory,

W nim był duch odwagi, służby i pokory.
Baczność zawołaj ojczyzna w potrzebnie.
Spocznij odwołaj dopiero w niebie.
Młodość niech śpiewa. Chwała, Wiwat,
Cześć nasz "Bór"
Dziś my dziękujemy dałeś nam wzór.
Trud poświęcenia, woli i męstwa,
Nagrodą będzie tryumf zwycięstwa.
 
Ref.
Generale "Bór" godnie uczeń woła,

Z Twym imieniem sławna będzie nasza szkoła, /bis/

 

od autora...
BÓG! HONOR! OJCZYZNA!

Niechaj Polak wyzna.
Śpiewaj pieśni polskie, zanuć hymn Twój szkolny,
W tymże duchu będziesz, zawsze, zawsze wolny.