Dyrekcja Szkoły

 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY:
 
mgr Marek Szymkowicz
 
WICEDYREKTOR SZKOŁY:
  
mgr Paulina Piszkalska