Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Dyrekcja Szkoły

 
 
 
DYREKTOR SZKOŁY:
 
mgr Marek Szymkowicz
 
WICEDYREKTOR SZKOŁY:
  
mgr Paulina Piszkalska