Terminy i zasady zwrotu książek do biblioteki szkolnej


Terminy i zasady zwrotu książek do biblioteki szkolnej

            Szanowni Państwo, w dniach od 8 do 10 czerwca należy zwrócić do biblioteki wypożyczone książki oraz nieużywane już przez dzieci podręczniki.

1.Zasady zwrotu :

a) uczniowie/rodzice wchodzą do czytelni pojedynczo,
b) w czytelni biblioteki szkolnej uczeń/rodzic przebywa w wyznaczonym miejscu (tuż za drzwiami, przed ławką),
c) uczniowie/rodzice nie przechodzą do dalszej części czytelni i wypożyczalni,
d) uczniowie/rodzice odczytują na głos numer książki, który umieszczony jest pod pieczątką na stronie tytułowej, a następnie wkładają ją do wyznaczonego kartonu,
e) w przypadku zwrotu podręczników rodzic/uczeń pokazuje nauczycielowi nazwisko wypożyczającego, które jest zapisane na stronie tytułowej lub okładce, a następnie wkłada książkę do wyznaczonego kartonu (bez foliowych okładek, bez notatek zapisanych ołówkiem).

2. Książki i niepotrzebne już podręczniki należy zwrócić do biblioteki w godzinach od 8.00 do 14.00 w następujących dniach :

- 8 czerwca – klasy pierwsze, drugie, trzecie ,

- 9 czerwca – klasy piąte i szósta,

-10 czerwca – klasy siódme i ósma,

3. Zwroty pozostałych podręczników odbywać się będą od 19 do 25 czerwca (uczniowie lub rodzice będą je zdawać wychowawcom we wskazanym przez nich terminie).

Szanowni Rodzice, bardzo prosimy o terminowy zwrot książek i podręczników. Życzymy dużo zdrowia. Izabela Szymkowicz i Karolina Szymczyk.