Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Adresy instytucji udzielających pomocy i wsparcia

Adresy instytucji udzielających pomocy i wsparcia

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Korczaka 23,
tel. 56 46 -448-05

2. Centrum Profilaktyki i Terapii, ul. Śniadeckich 6a, tel. 56 46 -222-60

3. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego,
ul. Mikołaja z Ryńska 8,tel. 56 46-218-71,
opiekun dziecka ofiary przestępstwa,
czwartek, w godzinach 15 ? 18, tel. 56 642 56 80

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Waryńskiego 34 A,
tel. 56 696 8700

5. Dział Wspierania Rodziny i Interwencji Kryzysowej, ul. Waryńskiego 36
psycholog 56 68 74 224

6. Poradnia Psychiatrii Dziecięcej, ul Roty Grudziądzkiej 6 ,
tel. 056-46 10652

7. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski w Grudziądzu,
ul. Waryńskiego 36, tel. 56 46 311 83

8. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, wydział prewencji,
tel. 56 45 13 234

9. Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich ,
tel. centrala 56 45 059 00

TELEFONY ZAUFANIA:

1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

2. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje: 116111