Żywa lekcja historii

 Żywa lekcja historii

            12 kwietnia br . po długiej, pandemicznej przerwie do kalendarza imprez szkolnych powróciły tzw. ,,żywe lekcje historii . Do naszej szkoły przybył Teatr Historyczny Komturstwa Gniewskiego z panem Krzysztofem Góreckim oraz Kamilem Szpronclem.

            Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w żywych lekcjach historii, które łączą zabawę z wiedzą . Pan Krzysztof Górecki przybliżył z dużą dawką humoru oraz wielkim profesjonalizmem uczniom klas 4- 5 temat o wojach i rycerzach za czasów Piastów, natomiast uczniom klas 7- 8 - temat powstań narodowych i skutków tych zrywów narodowych.

            Dla uczniów była to podróż przez wieki, poruszająca zagadnienia wychowania patriotyczne-go i historycznego Zostali zapoznani z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym. Mieli okazję przymierzyć stroje, a nawet poznać techniki walki przy użyciu dawnej broni. Duża dawka dobrego humoru prowadzących i piękny staropolski język zachęcał wszystkich do uważnego słuchania. Było ciekawie i zabawnie – to pouczająca lekcja historii dla każdego i na pew-no na długo zostanie w pamięci naszych uczniów.


Jolanta Kowalczyk