BohaterON – włącz historię


Nasza szkoła częścią ogólnopolskiej kampanii!

            BohaterON – włącz historię to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie Im symbolicznych, samodzielnie wykonanych kartek z życzeniami. Projekt, w realizację którego włączyła się również nasza szkoła, ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. 

Przez okres wrzesień – październik uczniowie klas VI- VIII przygotowywali kartki z życzeniami dla Powstańców. Dzięki dostępnym materiałom, uczniowie mogli zgłębić historie adresatów swoich kartek oraz relacje z tamtych wydarzeń żyjących wciąż naocznych świadków, a przede wszystkim poznać przesłanie, jakie walczący Powstańcy chcieli pozostawić młodym Polakom.

Bardzo dziękuję moim uczniom za zaangażowanie i wyrażenie w symboliczny sposób swojej wdzięczności i szacunku Powstańcom oraz nawiązanie dialogu pokoleń . Wszyscy mamy nadzieję, że każda kartka z życzeniami dostarczy odbiorcom wielu wzruszeń i radości.

Jolanta Kowalczyk
Koordynator projektu