ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

            Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kapitana Edwarda Trzeciaka , członka Światowego Związku Żołnierzy AK , przyjaciela naszej szkoły oraz honorowego gościa podczas organizowanych uroczystości z okazji Święta Szkoły .

Pan Edward Trzeciak urodził się 27 listopada 1927 roku we wsi Bohdziuki (obecnie Białoruś). Po agresji Związku Radzieckiego na Polskę i przejęciu Kresów pod okupację sowiecką pan Edward uczył się w szkole rosyjskiej, a później na tajnych kompletach. W 1941 roku złożył przysięgę i jako "Galar" był łącznikiem Placówki AK "Barbara", a od 1944 roku brał udział w formowaniu oddziału "Warta IV" na terenie Obwodu Wysokie Litewskie "Wierzba". Edward - "Galar" nosił rozkazy i pocztę, organizował dla oddziału kwatery, żywność, zbierał, przechowywał, przekazywał do oddziału broń i amunicję. Gdy w Warszawie wybuchło powstanie razem z oddziałem ruszył w kierunku stolicy, ale zostali rozbrojeni przez sowietów i wrócił do Bohdziuk. Cudem uniknął wywózki na wschód, był już wcielony do sowieckich 'batalionów roboczych". Po ukończeniu studiów pedagogicznych pracował ponad 30 lat w toruńskim szkolnictwie.
Pan Edward Trzeciak chętnie dzielił się swoją wiedzą, wspomnieniami, doświadczeniem z młodzieżą, aktywnie działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był wielokrotnie odznaczony, w tym Orderem Krzyża Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Pro Patria, Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Odznaką Akcji „Burza”, a w ostatnim czasie został uhonorowany przez Prezydenta RP Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Pan Edward Trzeciak był przede wszystkim niezłomnym patriotą, żył aktywnie, swoją energią, pasją, humorem zarażał innych, szczególnie dbał o pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, podkreślał jak ważne są w życiu wartości, dlatego przekazywał etos Armii Krajowej kolejnym pokoleniom.

Cześć Jego Pamięci !