BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię!

            Historia to nie tylko suche fakty, daty i wydarzenia. To także losy niezwykłych ludzi, którzy ją tworzyli. To oni są prawdziwymi świadkami ważnych wydarzeń. Pamiętając o tym , po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON , która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz edukację młodego pokolenia.

            W tym roku przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i aby korespondencja do Powstańców była wyjątkowa i bardziej angażująca , uczniowie własnoręcznie wykonywali kartki , laurki, widokówki oraz pisali listy, co mamy nadzieję ,sprawi Powstańcom jeszcze więcej radości.

            Życzymy adresatom naszych kartek wielu lat w zdrowiu i dziękujemy za ich świadectwo miłości do Ojczyzny i patriotyzmu.