List od powstańca warszawskiego

List od powstańca warszawskiego

            Miło mi poinformować ,że Jakuba Gumkowskiego z klasy III e gimnazjum spotkał ogromny zaszczyt. , gdyż otrzymał list od Powstańca Warszawskiego , pana Sławomira Zawadzkiego ,ps. Lech, żołnierza plutonu harcerskiego Szarych Szeregów , działającego w zgrupowaniu Żyrafa na Żoliborzu . Pan Zawadzki osobiście podziękował Jakubowi za kartkę z życzeniami i w skierowanym do niego liście opowiedział swoją historię oraz przesłał pozdrowienia .

            List był odpowiedzią za udział Jakuba w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”. Celem projektu było zaangażowanie uczniów w akcję Kartka dla Powstańca, przybliżenie wydarzeń czasów powstania warszawskiego, pokazanie biogramów powstańców poświęcających swoje młode życie dla wolności ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

            W projekcie udział wzięli uczniowie klas Va, kl. IIIe i III f gimnazjum ,którzy po zapoznaniu się z wydarzeniami roku 1944, pisali swoje podziękowania za trud, poświęcenie i walkę oraz życzenia dla powstańców warszawskich. Skierowali je w dużej mierze do powstańców, których biogramy poznali na lekcji i korzystając z zasobów strony projektu www.BOHATERON.pl.

            Działania w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE” wpisały się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 – 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

            Myślę ,że dla Jakuba będzie to wspaniała pamiątka a pamięć o bohaterach będzie zawsze żywa.