Sukces grudziądzkich uczniów!

Sukces grudziądzkich uczniów!

            Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości i na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowano ogólnopolski konkurs historyczny pod tytułem "Ojczyzna nasza". Zrealizowano go pod hasłem "Póty żyć będzie, póty tylko stanie Jednego męża, jednego pałasza - To Polska!..Polska! to Ojczyzna nasza". Konkurs miał charakter dwuetapowy. W etapie pierwszym, w dniu 13 listopada, 400 drużyn z całego kraju rozwiązywało test złożony z 45 pytań. Drużyna z Grudziądza, ze SP nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego, w składzie: Nina Kieloch, Wiktoria Sarnowska oraz Maciej Brzóskiewicz (wszyscy są uczniami 3 klasy gimnazjalnej) w ciągu 16 minut zdobyła 43 na 45 punktów i tym samym zakwalifikowała się do ścisłego finału. Jako jedna z dziesięciu zwycięskich drużyn w swojej kategorii , 26 listopada, w pięknym Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, zmierzyła się z niezwykle wymagającymi zadaniami historyczno-literackimi przygotowanymi przez organizatorów pod postacią gry terenowej połączonej z testem wiedzy, obejmującymi historię Polski od średniowiecza do roku 1939 oraz literaturę dwudziestolecia międzywojennego. Drużyna SP 8, wykazując się ogromną wiedzą i determinacją, wywalczyła w tych zmaganiach II miejsce. Opiekunem merytorycznym grupy z zakresu historii był pan Dariusz Miller, natomiast w grze terenowej, w zakresie literackim, uczniów wspierała pani Adriana Nowacka. Warto nadmienić, że Ci sami uczniowie swoje pasmo sukcesów rozpoczęli od zwycięstwa w grudziądzkim międzyszkolnym konkursie historycznym "Drogi do Niepodległości".