Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Wieczornica historyczna 2019

Wieczornica historyczna 2019

            Dnia 27 września br. odbyła się w naszej szkole wieczornica historyczna poświęcona Patronowi Szkoły, gen. Tadeuszowi ,,Bór‘’ Komorowskiemu oraz AK. Spotkaliśmy się by uczcić 75. rocznicę powstania warszawskiego oraz 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Prezes Związku Sybiraków w Grudziądzu Danuta Janosz Kołodziejską oraz wicedyrektor szkoły , P. Marzena Stefaniak-Holz.

Podczas wieczornicy w skład klubu historycznego weszli nowi członkowie, którzy legitymacje członkowskie otrzymali z rąk Pani Danuty Janosz Kołodziejskiej oraz Prezesa Klubu Historycznego P. Jolanty Kowalczyk.

Tradycyjnie stałym elementem naszej wieczornicy był konkurs recytacji poezji patriotycznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce –Cecylia Czubaszek z kl. 6a
2 miejsce- Wojciech Kaźmierczak z kl 7a
3 miejsce – Anna Borkowska z kl. 6a

Ważnym elementem wieczornicy była przejmująca opowieść P. Danuty Kołodziejskiej o losach swojej rodziny podczas II wojny św. i życiu na Syberii . Uczniowie poznali genezę, przebieg i następstwa zesłania na Sybir oraz fakty związane z tworzeniem w ZSRR armii gen. Wł. Andersa, do której wstąpił ojciec Pani Danuty.

Osobiste świadectwo Sybiraczki z „nieludzkiej ziemi” wywarło duże wrażenie na zebranych uczniach i ich rodzicach. Jej opowieść z dzieciństwa wzruszyła i skłoniła uczniów do zadumy i refleksji. Wiedza , którą uczniowie zdobywają na lekcjach historii została wzbogacona i potwierdzona osobiście przez świadka tamtych tragicznych wydarzeń. Dzisiejsze spotkanie stało się żywą i piękną lekcją historii, która na długo pozostanie w naszych sercach.

Organizatorzy : J.Kowalczyk i Iwona Gazdecka

 

 

80 rocznica wybuchu II wojny św. Szarża pod Krojantami

 80 rocznica wybuchu II wojny św. 
Szarża pod Krojantami

            1 września , to nie tylko początek roku szkolnego , ale również rocznica wybuchu II wojny św. W tym dniu członkowie Klubu Historycznego im. AK z kl. 6a ,wzięli udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych pod Krojantami. Widowiskowej imprezie plenerowej towarzyszyło wiele wydarzeń, m.in:
• uroczysty apel z udziałem delegacji państwowych i ceremoniału wojskowego, prezentacja klubów jeździeckich,
• pokazy musztry ułańskiej,
• wyścig konny - Bieg Ułański,

Jednak wszyscy najbardziej czekaliśmy na inscenizację szarzy pod Krojantami , w której wsławił się 18 Pułk Ułanów Pomorskich z Grudziądza. Wielkie wrażenie na nas zrobił niemiecki nalot oraz pełne grozy i autentyzmu bombardowanie a także ogłuszający tętent ponad 120 koni galopujących na przeciwnika i szarża opancerzonych Rosomaków .

Uroczystościom pod Krojantami towarzyszył biwak historyczny , w ramach którego mieliśmy okazję poznać różne typy umundurowania oraz sprzętu wojskowego z ostatnich stu lat.

Cieszymy się ,że wzięliśmy udział w tym wielkim historyczno- patriotycznym projekcie , a tym samym upamiętniliśmy bohaterską postawę polskich żołnierzy , którzy we wrześniu 1939 r. bronili naszej Ojczyzny. Była to dla nas prawdziwa ,,żywa lekcja historii” i godne uczczenie 80 tej rocznicy wybuchu II wojny św.

Jolanta Kowalczyk

 

List od powstańca warszawskiego

List od powstańca warszawskiego

            Miło mi poinformować ,że Jakuba Gumkowskiego z klasy III e gimnazjum spotkał ogromny zaszczyt. , gdyż otrzymał list od Powstańca Warszawskiego , pana Sławomira Zawadzkiego ,ps. Lech, żołnierza plutonu harcerskiego Szarych Szeregów , działającego w zgrupowaniu Żyrafa na Żoliborzu . Pan Zawadzki osobiście podziękował Jakubowi za kartkę z życzeniami i w skierowanym do niego liście opowiedział swoją historię oraz przesłał pozdrowienia .

            List był odpowiedzią za udział Jakuba w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”. Celem projektu było zaangażowanie uczniów w akcję Kartka dla Powstańca, przybliżenie wydarzeń czasów powstania warszawskiego, pokazanie biogramów powstańców poświęcających swoje młode życie dla wolności ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

            W projekcie udział wzięli uczniowie klas Va, kl. IIIe i III f gimnazjum ,którzy po zapoznaniu się z wydarzeniami roku 1944, pisali swoje podziękowania za trud, poświęcenie i walkę oraz życzenia dla powstańców warszawskich. Skierowali je w dużej mierze do powstańców, których biogramy poznali na lekcji i korzystając z zasobów strony projektu www.BOHATERON.pl.

            Działania w ogólnopolskim projekcie „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE” wpisały się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 – 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

            Myślę ,że dla Jakuba będzie to wspaniała pamiątka a pamięć o bohaterach będzie zawsze żywa.

Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej

            Z okazji Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych kluby historyczne im. AK spotkały się w Łasinie , aby pieśnią i poezją oddać hołd tym, dzięki którym możemy swobodnie wyznawać swoje poglądy, wiarę i czcić symbole dla nas święte: Krzyż, Orła i Biało-Czerwoną.

Klub Historyczny im. AK , działający przy naszej szkole reprezentowały : Nikola Łuczak z kl. 5a oraz Marta Siemiątkowska i Maria Trętkiewicz z kl. 3 f .

Na festiwalu obecni byli :

- Pani Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty;
- Pani kpt. Maria Kowalewska ps. Myszka, Powstaniec Warszawski;
- Pani Joanna Kowalska, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Toruń;
- Pan Lesław Welker, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Toruń;
- Pani Anna Rojewska, dokumentalistka Fundacji im. gen. Elżbiety Zawackiej;
- Pan Czesław Jędrzejewski, muzyk, dawny nauczyciel naszej szkoły;
- Pan starszy chorąży sztabowy Roman Sarnowski, Instruktor Jednostki Strzeleckiej 3301 w Grudziądzu;
- Kluby Historyczne im. Armii Krajowej wraz z opiekunami – prezesami: Panią Jolantą Kowalczyk, Panią Jolantą Paplińską i Panią Aleksandrą Jankowską;
- Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3301 w Grudziądzu.

Po części artystycznej nastąpiły wystąpienia gości. Pani Kurator Maria Mazurkiewicz, Pan Prezes ŚZŻAK Okręg Toruń podziękowali młodzieży za postawę okazywania miłości Ojczyzny w takiej artystycznej formie. Zachęcili do rozwijania swoich zainteresowań patriotyczno-historycznych.

Pani Anna Rojewska opowiedziała o Gen. Elżbiecie Zawackiej, jedynej Cichociemnej oraz zaprosiła do odwiedzania siedziby Fundacji. Kpt. Maria Kowalewska ps. Myszka podzieliła się z kolei swoimi wspomnieniami.

Na koniec Pani Kurator wręczyła narody uczestnikom festiwalu oraz ich opiekunom.

Warto podkreślić ,że w naszej szkole pamięć o bohaterach Rzeczypospolitej jest żywa, a kultywowanie tradycji patriotyczno-narodowych to nasza postawa na co dzień.

Pamiętaj Polsko o tych dzieciach twoich, które miłość i wierność do ciebie okupiły śmiercią swoją"

My pamiętamy!!!

Spotkanie pokoleniowe na wigilii Klubów Historycznych

Spotkanie pokoleniowe na wigilii Klubów Historycznych

            Dnia 19 grudnia br . członkowie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej SP 8 i SP 16 wraz z opiekunami spotkali się na wigilii klubowej . Tym razem gospodarzem spotkania był Klub Historyczny SP 16. Młodzież klubów historycznych miała możliwość poznania się i integracji. Gośćmi honorowymi była weteranka i sanitariuszka z czasów Powstania Warszawskiego, p. kpt. Maria Kowalewska ps. Myszka, prezes ŚZŻAK Koło Toruń, p. Joanna Kowalska , Prezes ŚZŻAK Koło w Grudziądzu p. Dariusz Miller oraz przedstawicielka NSZ .Wspólna wigilia przeplatała się opowieściami z przeszłości. P. Maria Kowalewska opowiedziała o świętach Bożego Narodzenia podczas II wojny św . oraz złożyła klubowiczom najlepsze życzenia świąteczne .Spotkaniu towarzyszyła świąteczna , rodzinna atmosfera .

W imieniu swoim i naszych klubowiczów, bardzo dziękuję p. Katarzynie Miller za zaproszenie.

Jolanta Kowalczyk
Prezes Klubu Hist. im. AK przy SP 8

 

Sukces grudziądzkich uczniów!

Sukces grudziądzkich uczniów!

            Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości i na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowano ogólnopolski konkurs historyczny pod tytułem "Ojczyzna nasza". Zrealizowano go pod hasłem "Póty żyć będzie, póty tylko stanie Jednego męża, jednego pałasza - To Polska!..Polska! to Ojczyzna nasza". Konkurs miał charakter dwuetapowy. W etapie pierwszym, w dniu 13 listopada, 400 drużyn z całego kraju rozwiązywało test złożony z 45 pytań. Drużyna z Grudziądza, ze SP nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego, w składzie: Nina Kieloch, Wiktoria Sarnowska oraz Maciej Brzóskiewicz (wszyscy są uczniami 3 klasy gimnazjalnej) w ciągu 16 minut zdobyła 43 na 45 punktów i tym samym zakwalifikowała się do ścisłego finału. Jako jedna z dziesięciu zwycięskich drużyn w swojej kategorii , 26 listopada, w pięknym Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, zmierzyła się z niezwykle wymagającymi zadaniami historyczno-literackimi przygotowanymi przez organizatorów pod postacią gry terenowej połączonej z testem wiedzy, obejmującymi historię Polski od średniowiecza do roku 1939 oraz literaturę dwudziestolecia międzywojennego. Drużyna SP 8, wykazując się ogromną wiedzą i determinacją, wywalczyła w tych zmaganiach II miejsce. Opiekunem merytorycznym grupy z zakresu historii był pan Dariusz Miller, natomiast w grze terenowej, w zakresie literackim, uczniów wspierała pani Adriana Nowacka. Warto nadmienić, że Ci sami uczniowie swoje pasmo sukcesów rozpoczęli od zwycięstwa w grudziądzkim międzyszkolnym konkursie historycznym "Drogi do Niepodległości".

 

 

Klasa 5a bierze udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Klasa 5a bierze udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uczniowie składają kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Honorowa Odznaka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Honorowa Odznaka

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

            Podczas niepodległościowej uroczystości na Rynku Głównym w dniu 11 listopada nasza koleżanka, Adriana Nowacka, otrzymała Honorową Odznakę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za działalność na rzecz sławienia etosu AK.

Gratulujemy! 

Wystawa "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939"

Wystawa "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939"

            Dnia 10 listopada br., w przeddzień 100 -lecia odzyskania niepodległości , uczniowie kl. 5 a oraz członkowie Klubu Historycznego im. AK ,zwiedzili nowo otwartą wystawę w zabytkowym Pałacu Opatek : ,,Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939’’ .

Wrażenie na nas wywarł bogaty materiał ekspozycyjny oraz pełne informacje historyczne i najnowsze rozwiązania multimedialne. Poznaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia Centrum Wyszkolenia Kawalerii, szkolenie, życie codzienne, infrastrukturę, broń , barwę i sport konny. Tradycyjny sposób pokazywania oryginalnych obiektów w gablotach, uzupełniła narracja z wykorzystaniem archiwalnych filmów, prezentacji multimedialnych i nagrań muzycznych. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli okazałą kolekcję broni białej – wszystkie wzory szabli używanych przez polskich kawalerzystów i lance, oryginalne mundury kawaleryjskie wraz z ekwipunkiem oraz kolekcję broni palnej, a także osobiste pamiątki po kawalerzystach. Byliśmy pod wielkim wrażeniem rzeźby naturalnej wielkości, przedstawiającej kawalerzystów konno, w cwale, nawiązujących do znanych szarż, 18. Pułku Ułanów Pomorskich oraz 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, z września 1939 r. .

Dzięki wystawie uczniowie mieli możliwość poznać historię Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, a także jego rolę w szkoleniu oficerów kawalerii II RP, w kształtowaniu ich postaw, obyczajów, rozumienia takich pojęć, jak Honor, czy Ojczyzna. Poznali również rolę szkoły w rozwoju ówczesnego sportu konnego, bowiem właśnie w Centrum Wyszkolenia Kawalerii wypracowano tzw. polski system jazdy, dzięki któremu Polacy odnosili sukcesy na olimpiadach, w tym nasz patron , gen. Tadeusz,, Bór” Komorowski .

Jolanta Kowalczyk

 

 

Konkurs historyczny "Drogi do Niepodległości"

Konkurs historyczny "Drogi do Niepodległości"

            W dniu 28 października odbył się etap wewnętrzny - szkolny do konkursu historycznego "Drogi do Niepodległości", organizowanego przez Dyrekcję i nauczycieli historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu. Z sześciu dwuosobowych drużyn do reprezentowania naszej szkoły zakwalifikowały się dwie: pierwsza w składzie - Nina Kieloch oraz Wiktoria Sarnowska, druga - Maciej Brzóskiewicz i Jakub Grabowski.

            8 Listopada, uczniowie szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół podstawowych wzięli udział w dwuetapowym (test pisemny oraz finał ustny) wspomnianym wyżej konkursie historycznym. Możemy być dumni z naszej reprezentacji, bowiem dwie uczennice - Nina Kieloch i Wiktoria Sarnowska (klasa 3d) zajęły w nim I Miejsce, a uczniowie Maciej Brzóskiewicz (3a) oraz Jakub Grabowski (3d) II Miejsce. Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Dariusz Miller

Historyczny Klub Filmowy

Historyczny Klub Filmowy

            Dnia 5 listopada br . odbyło się inauguracyjne spotkanie w ramach Historycznego Klubu Filmowego. Na pierwszym spotkaniu obecnych było 22 uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz z III klasy gimnazjum , w tym członkowie Klubu Historycznego im. AK.

Uczniowie w skupieniu obejrzeli film pt. ,, Tajemnice Westerplatte” . Zwieńczeniem naszego pokazu było przybycie na nasze spotkanie 2 żołnierzy piechoty ,,żywcem przeniesionych z kadr filmu”. Byli to założyciele Stowarzyszenia Historycznego im. Centrum Wyszkolenia Żandarmerii, którzy w barwny i ciekawy sposób zaprezentowali oporządzenie żołnierzy Wojska Polskiego ,broni oraz sprzętu wojskowego z czasów wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Panu Jakubowi Biłykowi oraz Panu Mariuszowi Zawadzkiemu za przybliżenie nam historii wojskowości .

Przewodni motyw walki o niepodległość Polski był ważnym elementem naszego spotkania i kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów, zwłaszcza w przededniu 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Organizatorzy: D. Miller, J. Kowalczyk

 

Zapaliliśmy znicze rozstrzelanym w 1939 r.

Zapaliliśmy znicze rozstrzelanym w 1939 r.

            W tym roku obchodzimy 79 rocznicę pierwszej publicznej egzekucji w Grudziądzu, Jak co roku uczniowie naszej szkole w dniu 29 października udali się pod Pomnik 10 Pomordowanych, aby oddać hołd i uczcić pamięć Polaków pomordowanych przez Niemców i zapalić znicze. O tym co wydarzyło się tu w 1939 r. uczniom klasy 7a oraz członkom Klubu Historycznego im. AK opowiedzieli przewodnik PTTK Grzegorz Machaj oraz Sławomir Kosmala ze stowarzyszenia „Rawelin”. W gronie zabitych znaleźli się nauczyciel, urzędnik starostwa, kolei, sądu i policji, a także kilku wojskowych. Egzekucję przeprowadzono w odwecie za rozlepianie przez Polaków plakatów nawołujących do oporu wobec Niemców. Egzekucja 10 Polaków odbyła się na placu w centrum Grudziądza. Niemcy zgromadzili w tym miejscu mieszkańców miasta, których zmusili do przyglądania się śmierci znanych i szanowanych obywateli: Walentego Jakubowskiego, Władysława Borkowskiego, Edmunda Baranowskiego, Michała Dobrzańskiego, Jana Dawczyńskiego, Ignacego Gozdowskiego, Józefa Kitowskiego, Piotra Leja, Józefa Madeja oraz Pawła Michałka.

Żywa lekcja historii - Długi wiek XIX

Żywa lekcja historii - Długi wiek XIX

            Dnia 29 października br. uczniowie naszej szkole mogli ponownie dotknąć żywej historii. Przybył do nas Teatr Historyczny Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Tematyka spotkania była nader aktualna w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Obejmowała okres od zaborów Polski, aż po 11 listopada 1918 roku, kiedy to młodzież poznała postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeden z uczniów wcielił się w postać naczelnika, z którym, po 123 latach zaborów powróciła do Polski NIEPODLEGŁOŚĆ.

Zajęcia poruszały zagadnienia powstań narodowo wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwiło młodzieży określić charakter i różnice powstań Listopadowego i Styczniowego. Poznali rolę kosynierów i wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkali postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego, aby po 123 latach traumatycznych doświadczeń Polaków spotkać Naczelnika Józefa Piłsudskiego – symbol odzyskania Niepodległości.

Ciekawa opowieść, kontakt z uczniami, którzy odgrywali w spotkaniu różnorakie role i mieli niepowtarzalną okazję włożenia zbroi, strojów historycznych oraz mogli wszystkiego dotknąć , pozostawiły w zebranych niezapomniane wrażenie, że historia to wspaniała kraina, którą warto poznać. Uczniowie uświadomili sobie również, jak wiele krwi musieli przelać Polacy, aby odzyskać niepodległość.

Tegoroczna ,,żywa lekcja historii” uzupełniła bogaty harmonogram działań naszej szkoły związany z obchodami 100 lecia niepodległości.

Jolanta Kowalczyk