Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów

Ślubowanie i Pasowanie Pierwszoklasistów

Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. 13 października 2023r. na sali gimnastycznej pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli występ, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Dzieci klas pierwszych przygotowywały się do tej uroczystości pod okiem swoich wychowawczyń: p.Karoliny Kwiatkowskiej i p.Anny Markowskiej. Uczyły się wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Akademia została poprowadzona przez uczniów klasy 4b, którzy także rzetelnie przygotowywali się do tej ważnej uroczystości. Najważniejszym momentem akademii było złożenie przez dzieci przed pocztem sztandarowym uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał pan Dyrektor Marek Szymkowicz. Pierwszoklasiści ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami oraz dobrymi kolegami. W ten sposób uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Generała Tadeusza ,,Bora’’ Komorowskiego w Grudziądzu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez panią wicedyrektor Paulinę Piszkalską. Po uroczystym apelu pierwszoklasiści wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do klas na słodki poczęstunek. Ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów szkolnych.