Ślubowanie i pasowanie klas I


„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka.
Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.”
(Jan Paweł II)

            W piątek 11 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości szczególnie dla pierwszaków. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród samych uczniów, jak i ich rodziców i nauczycieli.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły , które jest świadectwem przyjęcia w poczet społeczności braci szkolnej.

Kolejnym ważnym momentem było pasowanie na uczniów, którego dokonała wicedyrektor szkoły pani Marzena Stefaniak-Holz.. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu.

Od tego momentu czeka ich nie tylko zabawa, ale sumienna praca, nauka pisania i czytania oraz liczenia, a także odrabiania zadań domowych. Bycie pełnoprawnym uczniem, to również przestrzeganie zasad i regulaminów obowiązujących w szkole oraz udział w wielu ciekawych wycieczkach i wydarzeniach.

Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli śpiewająco zaprezentowali program artystyczny, po którym otrzymali pamiątkowe dyplomy , a następnie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do klas na słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.