Lekcja muzealna 2019

Lekcja muzealna

            Dnia 28 lutego uczniowie z kl. 2b wzięli udział w lekcji muzealnej pt. ,,Moja mała Ojczyzna". Uczniowie poznali historię naszego miasta i dowiedzieli się, że pierwsze ślady pobytu człowieka w okolicach Grudziądza pochodzą z epoki kamiennej. Dzieci oglądały dawne eksponaty muzealne i wykonały twórcze prace plastyczne zainspirowane wysłuchanymi opowieściami o epoce paleolitu i neolitu.