Pasowanie klas pierwszych

Pasowanie klas pierwszych

Dnia 25 października odbyło się pasowanie klas pierwszych.

Do społeczności uczniowskiej przyjęliśmy 43 uczniów.

Ceremonii pasowania dokonał Dyrektor Szkoły.

Świadkami tej uroczystości byli rodzice.

Grono pedagogiczne życzy nowo pasowanym uczniom wiele radosnych chwil w naszej szkole