Światowy dzień mycia rąk

Światowy dzień mycia rąk

            15 października 2018 roku obchodziliśmy Światowy dzień mycia rąk. Celem akcji jest uświadamianie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych, podkreślenie ogromnego znaczenia mycia rąk wodą i mydłem, a tym samym zapobieganie chorobom związanym z nieprzestrzeganiem prawidłowej higieny.

Nie obyło się oczywiście bez zademonstrowania techniki prawidłowego mycia rąk, przypomnieniu dzieciom, że równie ważne jest także ich wytarcie do sucha. Szkolna pielęgniarka odwiedziła uczniów klas pierwszych i drugich i przeprowadziła krótkie zajęcia o higienie i zasadach prawidłowego mycia rąk. Dzisiejsza akcja pozwoliła dzieciom utrwalić wiedzę na temat właściwej higieny rąk i jej wpływu na zdrowie.