Bezpieczny powrót do szkoły

Prosimy o stosowanie się do poniższych ogólnych wytycznych przedstawionych na ilustracjach:


Więcej informacji o organizacji pracy szkoły oraz szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły zostaną wkrótce opublikowane oraz przedstawione pod-czas wrześniowych zebrań i spotkań.