Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

 

 Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 1 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

 

ćwiczenia

edukacja wczesnoszkolna

Autor: Ewa Hryszkiewicz

Tytuł: „Elementarz odkrywców” Nowa Era

Numer dopuszczenia: 790/2/2017

Wydawnictwo: Nowa Era

 

„Elementarz odkrywców”
Nowa Era

Informatyka
Zeszyt ćwiczeń z CD

religia

Autor: pod redakcją ks. dr hab. Piotra Goliszka
Tytuł: "Bóg naszym Ojcem"
Numer dopuszczenia:AZ-01/18 - LU – 3/20 Wydawnictwo: Gaudium

 

 

język angielski

Autor :Carol Read, Mark Ormerod

Tytuł: Tiger and friends 1

 Numer dopuszczenia:1051/1/2019
Wydawnictwo: Macmillan

 

zeszyt ćw. Tiger and Friends 1,
wyd. Macmillan

 

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 2 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

 

ćwiczenia

edukacja wczesnoszkolna

Autor: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Tytuł: Elementarz odkrywców 2
 Numer dopuszczenia:790/3/2018; 790/4/2018

Wydawnictwo: Nowa Era

Elementarz odkrywców 2

Informatyka
Zeszyt ćwiczeń z CD

 

 

 

religia

Autor: ks. P. Goloszek
Tytuł:  „Bóg daje nam Jezusa” cz. 1 i 2

Numer dopuszczenia: AZ-11 – 01/18 - LU

Wydawnictwo: Gaudium

 

 

język angielski

Autor: Carol Read, Mark Ormerod,

Tytuł: Tiger and friends 2

Numer dopuszczenia: 1051/2/2020

Wydawnictwo: Macmillan

 

Tiger and Friends 2,
wyd. Macmillan

 

  

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 3 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

 

ćwiczenia

edukacja wczesnoszkolna

Autor: Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz

Tytuł: „Elementarz odkrywców 3”
 Numer dopuszczenia: 790/5/2019

Wydawnictwo: Nowa Era

 

„Elementarz odkrywców 3” Nowa Era,
Informatyka 3
Zeszyt ćwiczeń z CD

religia

Autor: J.Czerkawski
Tytuł:  „Jezus jest z nami”

Numer dopuszczenia: AZ-1-01/12

Wydawnictwo: Jedność

 

„Jezus jest z nami”

język angielski

Autorzy: Jennifer Heath, Rebecca Adlard

Tytuł:   „Hello Explorer 3”

Numer dopuszczenia: 830/2/2018

Wydawnictwo: Nowa Era

 

„Hello Explorer 3” Nowa Era

 

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 4 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

 

ćwiczenia

język polski

Autor:  Ewa Horwath, Anita Żegleń
Tytuł:  Słowa z uśmiechem.
 Literatura i kultura
 Numer dopuszczenia: 861/1/2017 Wydawnictwo:  WSiP

 

“Język polski 4. Nauka o języku” (Część 1 i 2)

Wydawnictwo: GWO

 

 

język angielski

 

Autor:  Nick Beare
Tytuł:  Brainy 4
 Numer dopuszczenia: 831/1/2017
Wydawnictwo:  Macmillan

 

Autor: Katherine Stannett Ćwiczenia Brainy 4

Wydawnictwo: Macmillan

matematyka

Autor:  M.Dobrowolska
Tytuł:  „Matematyka z plusem”

Numer dopuszczenia:  780/1/2017

Wydawnictwo: GWO

 

Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Autor: P. Zarzycki, M. Tokarska, A. Orzeszek

Wydawnictwo: GWO

przyroda

Autor:  Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
Tytuł:  Tajemnice przyrody
 Numer dopuszczenia: 863/2019/z1
Wydawnictwo:  Nowa Era

 

“Tajemnice przyrody”

historia

Autor:  B. Olszewska,
Tytuł:  Wczoraj i dziś,

Numer dopuszczenia: 877\1\2020\z 1,

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Wczoraj i dziś

Tomasz  Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk Fersch

Wyd. Nowa Era

plastyka

Autor:  Stanisław Stopczyk, Tytuł:  Plastyka 4
Numer dopuszczenia: 779/1/2017  

Wydawnictwo: WSiP

 

 

muzyka

Autor:  Urszula Smoczyńska,
Tytuł: Klucz do muzyki
 Numer dopuszczenia : 858/1/2017

Wydawnictwo: WSiP

 

 

informatyka

Autor: Michał Kęska
Tytuł:  Lubię to!

Numer dopuszczenia: 847/1/2020/z1

Wydawnictwo:  Nowa Era

 

 

religia

Autor:  Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek, ks. dr hab. Ryszard Czekalski.
Tytuł:  "Miejsce pełne Bogactw"

Numer dopuszczenia:  AZ - 2 - 02/12

Wydawnictwo: Jedność 

 „Miejsce pełne Bogactw"

 

 

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 5 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

 

ćwiczenia

język polski

Autor:  Ewa Horwath, Anita Żegleń
Tytuł:  Słowa z uśmiechem.
 Literatura i kultura
 Numer dopuszczenia: 861/3/2018 Wydawnictwo:  WSiP

 

“Język polski 5. Nauka o języku” (Część 1 i 2)

Wydawnictwo: GWO

 

język angielski

 

Autor:  Nick Beare

Tytuł:  Brainy 5
 Numer dopuszczenia: 831/2/2018
Wydawnictwo:  Macmillan

 

Autor: Katherine Stannett

Zeszyt ćwiczeń: Brainy 5

Wydawnictwo: Macmillan

matematyka

Autor:  M.Dobrowolska
Tytuł:  „Matematyka z plusem”

Numer dopuszczenia:780/2/2018

Wydawnictwo: GWO

 

Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Autor: P. Zarzycki, M. Tokarska, A. Orzeszek

Wydawnictwo: GWO

biologia

Autor:  Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Tytuł:  Puls życia  5

Numer dopuszczenia:844/1/2018

Wydawnictwo:Nowa Era

 

Puls życia 5 Nowa Era
Jolanta Holeczek, Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

geografia

Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
Tytuł:  Planeta Nowa 5

Numer dopuszczenia:906/1/2018

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Planeta Nowa 5

historia

Autor: Grzegorz Wojciechowski
Tytuł:   Wczoraj i dziś
Numer dopuszczenia:877\2\2018
Wydawnictwo: Nowa Era

Wczoraj i dziś

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch

Wyd. Nowa Era

 

muzyka

Autor: U. Smoczyńska, K. Jakóbczak–Drążek, A. Sołtysik
Tytuł: Klucz do muzyki

Numer dopuszczenia:858/2/2018

Wydawnictwo: WSiP

 

 

informatyka

Autor: Michał Kęska
Tytuł:  Lubię to!

Numer dopuszczenia:847/2/2021/z1

NOWA EDYCJA 2021-2023

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

religia

Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Tytuł:  “Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

Numer dopuszczenia: AZ-32-01/13/-KI-4/14

Wydawnictwo: Jedność

 

 

 

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 7 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

 

ćwiczenia

język polski

Autor: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb
Tytuł: Bliżej słowa
Numer dopuszczenia: 861/7/2017                  Wydawnictwo: WSiP

“Język polski 7. Nauka o języku” (Część 1 i 2)

Wydawnictwo: GWO

 

 

język angielski

 

Autor:  Malcolm Mann
Tytuł:  Repetytorium ósmoklasisty cześć 1

Numer dopuszczenia:1100/1/2020

Wydawnictwo: Macmillan

Autor: Karolina Kotorowicz - Jasińska

Zeszyt ćwiczeń: Repetytorium ósmoklasisty część 1

Wydawnictwo: Macmillan

 

 

język niemiecki

 

Autor: Ewa Kościelniak-Walewska
Tytuł: „Meine Deutschtour 7 FIT”,
 Numer dopuszczenia:838/1/2017 :               Wydawnictwo: Nowa Era

 

Meine Deutschtour 7 Fit

matematyka

Autor: Małgorzata Dobrowolska
Tytuł: Matematyka z plusem 2, GWO
Numer dopuszczenia:780/4/2017                  Wydawnictwo: GWO

Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Autor: P. Zarzycki, M. Tokarska, A. Orzeszek

Wydawnictwo: GWO

 

biologia

Autor:  Małgorzata Jefimow
Tytuł:  Puls życia.

Numer dopuszczenia: 844/3/2020/z1

Wydawnictwo:  Nowa Era

 

 

 

geografia

 

Autor:  Roman Malarz, Mariusz Szubert
Tytuł:  Planeta Nowa

Numer dopuszczenia:   906/3/2019/z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Planeta Nowa 7

 

chemia

 

Autor: Jan Kulawik, Teresa Kulawik,
Tytuł: Chemia Nowej Ery 7
Numer dopuszczenia:  785/1/2017

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

fizyka

 

Autor: Grażyna Francuz-Ornat
Tytuł: Spotkania z fizyką 7
Numer dopuszczenia:  885/1/2017
Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

historia

Autor:  : St. Roszak, A. Łaszkiewicz,
Tytuł:  Wczoraj i dziś

Numer dopuszczenia:  877\4\2020\z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń do historii Anita Plumińska Mieloch

Wyd. WSiP

plastyka

Autor: Stanisław K. Stopczyk
Tytuł: Plastyka 7, Wydawnictwo: WSiP

Numer dopuszczenia: 779/4/2017

 

 

muzyka

Autor: Katarzyna Jakóbczak-Drążek
Tytuł: „Klucz do muzyki”
Wydawnictwo: WSiP
Numer dopuszczenia:  858/4/2017

 

 

religia

Autor:  : Mielnicki K., Kondrak E,
Tytuł:  "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa", Wydawnictwo: Jedność

Numer dopuszczenia: AZ-31-01/13-KI-3/13

 

 

informatyka

Autor: G.Koba

Tytuł: „Lubię to”, Wydawnictwo: Nowa Era

Numer dopuszczenia:847/4/2017                   

 

 

 

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych kl. 8 rok szkolny 2021/2022

Rodzaj zajęć

edukacyjnych

Autor i tytuł podręcznika,

nr dopuszczenia do użytku szkolnego

ćwiczenia

język polski

Autor: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb
Tytuł: Bliżej słowa
Numer dopuszczenia: 861/8/2018

Wydawnictwo: WSiP

 

“Język polski 8. Nauka o języku” (Część 1 i 2)

Wydawnictwo: GWO

 

 

język angielski

 

Autor:  Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
Tytuł:  Repetytorium ósmoklasisty część 2

Numer dopuszczenia:1100/2/2021

Wydawnictwo: Macmillan

 

Autor: Karolina Kotorowicz-Jasińska

Zeszyt ćwiczeń: Repetytorium ósmoklasisty część 2

Wydawnictwo: Macmillan

 

język niemiecki

 

Autor:  Ewa Koscielniak- Walewska

Małgorzata Kosacka
Tytuł:  Meine Deutschtour 8

Numer dopuszczenia:838/2/2018

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Autor Małgorzata Kosacka

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego Meine Deutschtour klasa 8

Numer dopuszczenia: 838/2/2018

Wydawnictwo : Nowa Era

matematyka

Autor:  M. Dobrowolska
Tytuł:  “Matematyka z plusem”

Numer dopuszczenia:   780/5/2018

Wydawnictwo: GWO

 

Zeszyt ćwiczeń podstawowych

Autor: P. Zarzycki, M. Tokarska, A. Orzeszek

Wydawnictwo: GWO

biologia

Autor:  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas
Tytuł:  Puls życia  8

Numer dopuszczenia:844/4/2021/z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

geografia

 

Autor:  Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał
Tytuł:  Planeta Nowa 8

Numer dopuszczenia: 906/4/2021/z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Planeta Nowa 8

 

chemia

 

Autor:  Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Tytuł:  “Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Numer dopuszczenia:785/2/2018

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

 

fizyka

 

Autor: Grażyna Francuz-Ornat
Tytuł:  Spotkania z fizyką

Numer dopuszczenia:   885/2/2018

Wydawnictwo: NowaEra

 

 

historia

Autor:   Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska
Tytuł:  Wczoraj i dziś

Numer dopuszczenia:   877\5\2021\z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń do historii

Autor : Tomasz Małkowski

Wyd. GWO

wiedza o społeczeństwie

Autor: Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski , Aleksandra Kucia Maćkowska
Tytuł:  Dziś i jutro

Numer dopuszczenia:874\2021\z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

edb

Autor:   Jarosław Słoma
Tytuł:  Żyję i działam bezpiecznie

Numer dopuszczenia:846\2017

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

informatyka

Autor: Grażyna Koba
Tytuł:  „Lubię to!”

Numer dopuszczenia: 847/5/2021/z1

Wydawnictwo: Nowa Era

 

 

religia

Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Tytuł:  “Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

Numer dopuszczenia: AZ-32-01/13/-KI-4/14

Wydawnictwo: Jedność