Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2024/2025


Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 01 marca 2024 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2017, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2024/2025 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki. 

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ,
  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ETYKI.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 04 marca do 18 marca 2024 r., brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

  • zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8  – 5 pkt
  • w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
  • ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 , zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu szkoły),
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ETYKI.

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:

- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6, w godz. od 8.00 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.