Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Średnie wyniki procentowe egzaminów ósmoklasisty 2022/2023

Średnie wyniki procentowe
egzaminów ósmoklasisty 2022/2023

Tegoroczne wyniki egzaminów ósmoklasisty to sukces! Zdecydowanie powyżej średniej gminy, powiatu, województwa i kraju. Gratulujemy naszym absolwentom, ich rodzicom oraz kadrze pedagogicznej!