Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2023/2024


Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 03 marca 2023 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2016, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2023/2024 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ,
  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 06 marca do 20 marca 2023 r., brane będą pod uwagę łącz-nie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

• zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
• rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 – 5 pkt
• w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
• ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu szkoły),
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6, w godz. od 8.00 do 15.30,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.