KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Poniżej znajduje się harmonogram odbioru świadectw poszczególnych klas. Proszę o przybycie uczniów z danej klasy na wyznaczoną godzinę tak, aby uniknąć gromadzenia się osób przed budynkiem szkoły. Proszę również o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz utrzymanie dystansu społecznego.

Zakończenie roku szkolnego – harmonogram odbioru świadectw

Klasa

Miejsce

Godzina

Wejście

I A

Sala nr 16

11.00

Główne

I B

Sala nr 14

11.00

Od boiska

II A

Sala nr 15

9.30

Od boiska

II B

Sala nr 19

9.30

Boczne

II C

Sala nr 16

8.00

Główne

III A

Sala nr 15

8.00

Od boiska

III B

Sala nr 16

9.30

Główne

IV A

Sala nr 18

11.00

Boczne

IV B

Sala nr 21

12.00

Od boiska

VI A

Sala nr 33

12.00

Główne

VI B

Sala nr 5

12.00

Boczne

VII A

Sala nr 5

8.00

Boczne

VIII A

Sala

gimnastyczna

8.30

Główne

VIII B

Sala

gimnastyczna

8.30

Od boiska

Uczniowie przychodzą w maseczkach, które zdejmują po zajęciu miejsc w wyznaczonej sali. Przy wejściu zachowują odległość i dezynfekują dłonie, a następnie udają się do wyznaczonego miejsca zgodnie z harmonogramem. Przy wejściach, dla zachowania porządku, czuwać będą pracownicy obsługi. Po rozdaniu świadectw uczniowie wychodzą z budynku. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

W przypadkach szczególnych istnieje możliwość odbioru świadectwa przez rodziców dziecka w dniu 28 czerwca 2021 r. lub innym dniu w godz. 7.30-15.30 po uprzednim wykonaniu telefonicznego zgłoszenia do sekretariatu szkoły - nr tel. 56 4622657.

                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                             /-/ Marek Szymkowicz