KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 26 kwietnia 2021 r. w klasach I-III realizowane będzie nauczanie hybrydowe, które potrwa do 2 maja br. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące organizacji nauczania hybrydowego otrzymali wychowawcy klas, którzy zostali zobligowani do przekazania ich Rodzicom/Opiekunom prawnym uczniów. Natomiast dla klas IV-VIII przedłuża się nauczanie zdalne do 2 maja 2021 r. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik lub stronę internetową szkoły.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz