Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  2 listopada 2020 r. - Dzień Zaduszny,
  22 grudnia 2020 r. - klasowe spotkania świąteczne,
  25,26,27 maja 2021 r. - przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty,
  1 czerwca 2021 r. - Święto Szkoły,
  4 czerwca 2021 r. - piątek po Bożym Ciele,
  24 czerwca 2021 r. - dzień z wychowawcą.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz