Spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w Szkole Podstawowej nr 8

 

            Dnia 27 sierpnia 2020r. odbędą się spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w Szkole Podstawowej nr 8.

• Klasa 1a – godz. 16.30
• Klasa 1b- godz. 17.30

Ze względu na pandemię i konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy o przybycie tylko jednego z rodziców.

Marzena Stefaniak-Holz
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8