Dotyczy płatności za obiady

 

Szanowni Państwo

 

Dotyczy płatności za obiady

W związku z dużą ilością żywionych dzieci prosimy, aby odpłatność za obiady była dokonywana w formie przelewu elektronicznego na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 8: Bank PKO BP
nr konta: 34-1020-5040-0000-6302-0192-6989, w dniach od 1 do 15 danego miesiąca.

W przypadku braku możliwości wykonania przelewu w formie elektronicznej będzie możliwa wpłata gotówkowa u intendenta w godzinach: 9.00 – 11.00.

Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz