Ogłoszenia Dyrektora

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

 

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że rozpoczęcia roku szkolnego odbędą się w dniu 1 września 2022 r. w następujących godzinach:

  9.00 – klasy pierwsze i trzecie (sala gimnastyczna – z udziałem Rodziców uczniów klas pierwszych),
  10.00 – klasy czwarte i piąte (spotkania z wychowawcą, bez udziału Rodziców),
  11.00 – klasy drugie, szóste i ósme (spotkania z wychowawcą, bez udziału Rodziców).


Dyrektor szkoły
/-/ Marek Szymkowicz

Spotkanie dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

 

Spotkanie dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej

 

            Zapraszamy rodziców naszych przyszłych pierwszoklasistów na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 24 sierpnia o godz. 16:30 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Wicedyrektor szkoły
/-/ Paulina Piszkalska

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. według niżej wymienionego harmonogramu:

• Godzina 9.00 – klasa 8;
• Godzina 10.30 – klasy 1-3;
• Godzina 11.45 – klasy 4-7.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 mgr Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 21 lutego 2022 r. w klasach IVIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

Dyrektor szkoły
/
-/ Marek Szymkowicz

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023


Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 04 marca 2022 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2015, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2022/2023 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ,
  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 07 marca do 21 marca 2022 r., brane będą pod uwagę łącz-nie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

• zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
• rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 – 5 pkt
• w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
• ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu szkoły),
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6, w godz. od 8.00 do 15.30,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej artykułów…

 1. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 2. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 3. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych
 4. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
 5. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący zebrań z rodzicami
 6. Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8
 7. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
 8. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 9. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 10. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 11. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 12. Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.
 13. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 14. Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022
 15. Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2021/2022
 16. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 17. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych
 18. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
 19. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 20. Spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w Szkole Podstawowej nr 8
 21. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący odbioru świadectw
 22. Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
 23. Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
 24. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie ograniczenia dostępności do sekretariatu i księgowości szkoły
 25. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych