Ogłoszenia Dyrektora

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. według niżej wymienionego harmonogramu:

• Godzina 9.00 – klasa 8;
• Godzina 10.30 – klasy 1-3;
• Godzina 11.45 – klasy 4-7.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 mgr Marek Szymkowicz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 21 lutego 2022 r. w klasach IVIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

Dyrektor szkoły
/
-/ Marek Szymkowicz

Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2022/2023


Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu informuje, że w dniach od 01 lutego do 04 marca 2022 r. prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2015, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2022/2023 (zapisy dotyczą dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły). Rodzic/prawny opiekun zainteresowany rozpoczęciem nauki jego dziecka w naszej szkole zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszenia dziecka do szkoły wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka i deklaracją udziału w zajęciach religii i/lub etyki.

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ,
  OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA,
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Natomiast w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8, które przeprowadzone zostanie od 07 marca do 21 marca 2022 r., brane będą pod uwagę łącz-nie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

• zamieszkanie kandydata na terenie gminy – miasto Grudziądz – 10 pkt
• rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 8 – 5 pkt
• w rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność – 3 pkt
• ubieganie się o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 pkt

Rodzic/opiekun prawny dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły, a zaineresowany uczestniczeniem w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyjęcie jego dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (spoza obwodu szkoły),
  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH RELIGII i/lub ETYKI.

Zapraszamy

Wymagane dokumenty należy złożyć:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Mikołaja z Ryńska 6, w godz. od 8.00 do 15.30,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu informuje, że z dniem 10 stycznia 2022 r. w klasach I – VIII realizowane będzie nauczanie stacjonarne.

                                                                                   Dyrektor szkoły

                                                                            /-/ Marek Szymkowicz

Więcej artykułów…

 1. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
 2. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący zebrań z rodzicami
 3. Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8
 4. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
 5. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 6. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 7. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 8. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 9. Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.
 10. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 11. Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022
 12. Informacja o naborze dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu na rok szkolny 2021/2022
 13. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
 14. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych
 15. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
 16. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 17. Spotkania dla rodziców dzieci rozpoczynających 1 września naukę w Szkole Podstawowej nr 8
 18. Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu dotyczący odbioru świadectw
 19. Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
 20. Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Grudziądzu
 21. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie ograniczenia dostępności do sekretariatu i księgowości szkoły
 22. Komunikat dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
 23. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
 24. Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
 25. Zebranie z rodzicami