Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Zasady płatności za obiady

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBIADY 

  1. Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnianą deklarację i złożyć ją w sekretariacie szkoły.
  2. Każde dziecko korzystające z obiadów otrzymuje indywidualny nr konta, na które należy dokonywać wpłat, w tytule przelewu obowiązkowo podając „Wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa”.
  3. Kwota którą należy wpłacić w danym miesiącu widoczna będzie między 1 a 3 dniem każdego miesiąca w dzienniku elektronicznym, w zakładce NOWE OPŁATY – kwota do zapłaty.
  4. Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł
  5. W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić poprzez wypełniony druk i złożyć go w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
  6. Absencję dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności pod numerem telefonu 56 462 26 57 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Odliczenie będzie przysługiwało od trzeciego dnia nieobecności. 

  Deklaracja korzystania z obiadów

  Oświadczenie o rezygnacji z obiadów

 

Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2023/2024

obiady w miesiącu

termin płatności

IX

08.09-15.09

X

01.10-10.10

XI

01.11-10.11

XII

01.12-10.12

I

01.01-10.01

II

01.02-10-02

III

01.03-10.03

IV

01.04-10.04

V

01.05-10.05

VI

01.06-10.06