Zasady płatności za obiady

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

  1. Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnianą deklarację i złożyć ją w sekretariacie szkoły.
  2. Każde dziecko korzystające z obiadów otrzymuje indywidualny nr konta, na które należy dokonywać wpłat, w tytule przelewu obowiązkowo podając „Wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa”.
  3. Kwota którą należy wpłacić w danym miesiącu widoczna będzie 1-go dnia każdego miesiąca w dzienniku elektronicznym, w zakładce NOWE OPŁATY
  4.  W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić poprzez wypełniony druk i złożyć go w sekretariacie szkoły do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
  5. Absencję dziecka na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:00 w pierwszym dniu nieobecności pod numerem telefonu 56 462 26 57 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Odliczenie będzie przysługiwało od trzeciego dnia nieobecności.

Do pobrania:

  Deklaracja korzystania z obiadów

  Oświadczenie o rezygnacji z obiadów

 

Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2022/2023
obiady w miesiącu termin płatności
X 01.10-10.10
XI 01.11-10.11
XII 01.12-10.12
I 01.01-10.01
II 01.02-10-02
III 01.03-10.03
IV 01.04-10.04
V 01.05-10.05
VI 01.06-10.06