Zasady płatności za obiady

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY W MIESIĄCU CZERWCU

 

Koszt dla uczniów klas:

Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc: 14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł

IVa, IVb, Va, Vb: 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł

VIIa, VIIb, VIIIa: 14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł

Nauczyciele: 14 dni x 7,80 zł = 109,20 zł

Płatność za obiady należy dokonywać przelewem na konto szkoły

Od 20.05.2022 r. do 25.05.2022 r.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Grudziądzu, ul. Mikołaja z Ryńska 6

Nr konta bankowego:

Bank PKO BP 34 1020 5040 0000 6302 0192 6989

W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać

- imię i nazwisko dziecka

- klasę

Np. Jan Kowalski, kl. IIIa