Płatność za obiady

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

CZERWIEC

 

Ilość obiadów w czerwcu: 13 obiadów

Koszt:

Uczniowie: 13 dni x 6,00 zł = 78,00 zł

Nauczyciele: 13 dni x 11,00 zł = 143,00 zł

Płatność za obiady należy dokonywać w terminie od 01.06.2024 r. do 10.06.2024 r.

W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać:

- imię i nazwisko dziecka

- klasę

Np. Jan Kowalski, kl. IIIa