2022.03.10 - Wycieczka zawodoznawcza do Firmy Vadain International\

WYCIECZKI  ZAWODOZNAWCZE

            10  marca br. klasa 7 b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyła w wycieczce do Firmy Vadain International. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w dynamicznie rozwijającym się zakładzie oraz zaznajomić się z ofertą edukacyjną  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego (technik przemysłu  mody, krawiec, tapicer, technik stylista). Uczniowie pozyskali przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów  czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy. Tego typu wyjścia do zakładów pracy, mają pomóc młodzieży w podjęciu właściwej decyzji związanej
z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu.