Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

9 lutego 2021 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Na całym świecie organizowane są w lutym wydarzenia związane z obchodem tego dnia. DBI 2021 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W naszej szkole uczniowie na lekcjach informatyki oraz podczas godzin wychowawczych będą zapoznawać się z tematami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie.

Chcemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.