Spotkania z Leonem

Spotkania z Leonem

            W miesiącach wrzesień – listopad uczniowie klasy 2 b brali czynny udział w cyklu warsztatowych zajęć psychoedukacyjnych, w ramach programu „Spotkania z Leonem”. Autorami programu są: Ewa Czemierowska – Koruba i Hubert Czemierowski. Głównym celem warsztatów jest profilaktyka zachowań agresywnych, a także rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Motywem przewodnim treści zajęć były kolejne wydarzenia z życia rodzeństwa, bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon.

Dzieci wykazywały dużą aktywność i entuzjazm na zajęciach. Chętnie pracowały w grupach oraz odgrywały scenki. Podczas każdego spotkania towarzyszyła wszystkim kolorowa maskotka – kameleon. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zajęcia prowadziła pedagog Dorota Korzeniewska i psycholog Iwona Kruk-Makowska.