Warsztaty OPUDiM

Warsztaty OPUDiM

            23 października klasa 7b wzięła udział w spotkaniu edukacyjno-warsztatowym dla młodzieży szkolnej w ramach „Drzwi otwartych” w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Tematem zajęć były uzależnienia technologiczne. Spotkanie poprowadził psycholog Aleksander Jachowski.

Zajęcia uświadomiły uczniom nie tylko zagrożenia wynikające z nadmiernego używania Internetu przy użyciu komputera i innych urządzeń mobilnych, ale przede wszystkim wagę relacji w życiu człowieka.W przyszłym tygodniu
w podobnych warsztatach będzie uczestniczyć klasa 7a.

Dziękujemy za wsparcie Pani pedagog Dorocie Korzeniewskiej