Profilaktyka nowotworów w ramach Tygodnia Zdrowia

Profilaktyka nowotworów w ramach Tygodnia Zdrowia

            W dniach 2-5 kwietnia 2019 r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniach z wiceprzewodniczącą Klubu Amazonek w Grudziądzu Panią Katarzyną Majk. Celem zajęć była edukacja w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia choroby nowotworowej. Mamy nadzieję, że prelekcja, oraz osobiste doświadczenia Pani Katarzyny wpłyną na czujność młodzieży w zakresie wychwytywania pierwszych symptomów choroby, a także zachęcą uczestników do zdrowego stylu życia.