Spotkanie z pielęgniarką

Spotkanie z pielęgniarką

            1 kwietnia zainaugurowaliśmy Tydzień Zdrowia w naszej szkole. Dziewczęta z klas Va i VIa uczestniczyły w spotkaniu w ramach programu „Między nami kobietkami”. Projekt obejmuje działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o:

• dojrzewaniu i zachodzących zmianach,
• anatomii człowieka,
• higienie,
• zdrowiu,
• napięciu i lękach.

Prelekcję prowadziła pielęgniarka Pani Katarzyna Kuźniacka.