Pasja do historii

Pasja do historii

 4 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pasjonatów historii:
 Smile Jacka Olszewkiego - prezesa Stowarzyszenia Garnizon Grudziądz,
 Smile Mariusza Żebrowskiego - nauczyciela historii, kustosza muzeum,
 Smile Roberta Krause - funkcjonariusza policji, miłośnika umundurowania, pomysłodawcę grupy rekonstrukcji historycznej „Rota” w Grudziądzu organizatora: inscenizacji historycznych, żywych lekcji historii.

Program spotkania oprócz wystąpień zaproszonych gości obejmował inscenizację „Lekcja historii na wesoło”, przygotowaną przez uczniów klasy 5a pod kierunkiem Pani Jolanty Kowalczyk oraz występ szkolnego zespołu wokalnego pod opieką Pani Adriany Nowackiej. Przedsięwzięcie prowadzili uczniowie: Marcel Ochab oraz Cecylia Czubaszek . Mamy nadzieję, że spotkanie w przystępny i niekonwencjonalny sposób przybliżyło uczestnikom wiedzę historyczną. Uczniowie mieli okazję nie tylko posłuchać o pracy grup rekonstrukcyjnych, ale także poznali umundurowanie historyczne żołnierza. Mamy nadzieję, że goście zainspirowali niektórych z Was do ciekawego spędzania czasu wolnego, a być może do odkrycia w sobie pasji, której poświęcicie każdą wolną chwilę.

Organizatorzy: Jolanta Kowalczyk, Dorota Korzeniewska, Adriana Nowacka.
Nauczyciele wspierający: Iwona Karczewska, Karolina Szymaniuk