Droga do zdrowia

Droga do zdrowia

            15 listopada 2018 r. społeczność szkoły tradycyjnie włączyła się w akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Tego dnia odbyły się dwa konkursy dla uczniów klas pierwszych i drugich oraz czwartych, piątej ,szóstej i siódmej pod wspólną nazwą „Droga do zdrowia”.

Karol Lisowski oraz Kacper Starko z klasy 3d w ramach projektu edukacyjnego przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek prezentację „Wiem co jem”.

Juniorzy kroczyli drogą zdrowia zdobywając punkty w poszczególnych kategoriach konkursowych: zagadki o zdrowej żywności, segregacja śmieci, konkurencja sprawnościowa, rozpoznawanie zasad zdrowego stylu życia.

Najlepsza w zmaganiach konkursowych okazała się klasa 1a, jednak doceniono starania wszystkich uczniów, dlatego też wszystkie klasy zostały nagrodzone okolicznościowym dyplomem oraz zdrowymi sokami.

Najmłodsi uczniowie zakończyli imprezę wspólnie bawiąc się przy wesołej piosence zaproponowanej przez koleżanki i kolegów z klasy 4a.

Starsze zespoły klasowe poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów dzięki pogadance pani psycholog Iwony Kruk-Makowskiej.

Wykonując zadania konkursowe uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z zakresu szkodliwości używek oraz zdrowego stylu życia. Młodzież prezentowała umiejętności asertywnego odmawiania, wzięła udział w quizie , konkursie plakatowym. Najwięcej emocji wywołał konkurs na najlepiej zaprezentowany układ taneczny. Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach okazał się zespół klasy 6a. Zmagania konkursowe oceniało jury: funkcjonariusz policji Pan Henryk Kozłowski, psycholog Pani Iwona Kruk – Makowska oraz przedstawicielka SU Wiktoria Gościnna. Muzycznie przedsięwzięcie uświetniła uczennica Marysia Trętkiewicz. Konkursy prowadzili Kinga Jeschke oraz Maciej Brzóskiewicz, opiekę nad sprzętem muzycznym powierzono Mateuszowi Lorenc oraz Tadeuszowi Szwarnowskiemu. Mam nadzieję, że uczestnicy konkursu nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ale także miło spędzili czas wolny.


Organizatorzy: Dorota Korzeniewska, Iwona Kruk-Makowska, Katarzyna Ptaszyńska, Karolina Szymaniuk

Nauczyciele wspierający: Monika Glinowiecka, Iwona Karczewska, Adriana Nowacka, Dawid Staszewski, Anna Świątkowska, Svetlana Zaikina