Działania pedagoga i psychologa

Informacja dotycząca stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

            Wnioski na stypendium o charakterze socjalnym dostępne są w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego. Termin składania wniosku mija 16 września 2019 r. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 złotych. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2019 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2019 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń
o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

Spotkanie funkcjonariuszy policji z młodzieżą na temat bezpieczeństwa

Spotkanie funkcjonariuszy policji z młodzieżą na temat bezpieczeństwa

            30 maja br. młodzież naszej szkoły spotkała się z funkcjonariuszami policji. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień z obszaru bezpieczeństwa m.in. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zapobiegania zagrożeniom oraz bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację, wysłuchali prelekcji oraz aktywnie włączali się w dyskusję.Spotkanie z funkcjonariuszami policji to jedno z wielu działań szkoły, których celem jest poprawa bezpieczeństwa.Naszym priorytetem jest uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych i wpojenie im szacunku do drugiego człowieka.

Giełda zawodów 2019

Giełda zawodów

            Dnia 20 maja 2019 r. uczniowie klas trzecich, ósmej i siódmej wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Giełda zawodów”, którego celem było aktywizowanie młodzieży do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Wykonywane zawody zaprezentowali uczniom dziennikarka Pani Alina Grzeca - Hordyńska, pielęgniarka - położna Pani Justyna Kaźmierczak oraz elektronik, mechatronik, właściciel firmy Pan Marcin Jabłoński.

Dzięki interesującym prelekcjom, młodzież miała możliwość zdobycia dodatkowych informacji o zawodach, w tym możliwościach zatrudnienia i awansu. Była to również okazja do konfrontacji własnych wyobrażeń z realiami danej pracy.

Organizatorzy :
Dorota Korzeniewska
Katarzyna Ptaszyńska
Karolina Szymaniuk

Warsztaty cukiernicze

Warsztaty cukiernicze

            16 maja br. z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny odbyły się w naszej szkole warsztaty cukiernicze.Brały w nich udział dzieci z klas IV i V wraz z mamami. W ramach zajęć uczestnicy dekorowali ciasteczka, piekli rożki z jabłkami oraz przygotowywali mleczno-owocowe koktajle. Nad wszystkim czuwała nauczycielka Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich Pani Justyna Bedra-Ziółkowska oraz uczennice kierunku technik technologii żywności: Paulina Krowińska, Julia Kucińska oraz Izabela Karpińska. Przedsięwzięcie udowodniło, że nic tak nie łączy rodziny jak wspólne gotowanie. Miło było również patrzeć jak świetnie radzą sobie młodzi mistrzowie gastronomii. Mamy nadzieję, że to nie były ostatnie warsztaty i uda nam sięjeszcze wspólnie „pomieszać”
w szkolnej kuchni.

Organizatorzy
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk

Profilaktyka nowotworów w ramach Tygodnia Zdrowia

Profilaktyka nowotworów w ramach Tygodnia Zdrowia

            W dniach 2-5 kwietnia 2019 r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniach z wiceprzewodniczącą Klubu Amazonek w Grudziądzu Panią Katarzyną Majk. Celem zajęć była edukacja w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia choroby nowotworowej. Mamy nadzieję, że prelekcja, oraz osobiste doświadczenia Pani Katarzyny wpłyną na czujność młodzieży w zakresie wychwytywania pierwszych symptomów choroby, a także zachęcą uczestników do zdrowego stylu życia.

Spotkanie z pielęgniarką

Spotkanie z pielęgniarką

            1 kwietnia zainaugurowaliśmy Tydzień Zdrowia w naszej szkole. Dziewczęta z klas Va i VIa uczestniczyły w spotkaniu w ramach programu „Między nami kobietkami”. Projekt obejmuje działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o:

• dojrzewaniu i zachodzących zmianach,
• anatomii człowieka,
• higienie,
• zdrowiu,
• napięciu i lękach.

Prelekcję prowadziła pielęgniarka Pani Katarzyna Kuźniacka.

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas rusza z rekrutacją absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu „Klasa”


            Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Fundacja BGŻ BNP Paribas już po raz siedemnasty poszukuje zdolnych uczniów z niewielkich miejscowości, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i umiejętności. W tym roku, spośród wszystkich zgłoszeń, wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki.

– Program „Klasa” to nie tylko wsparcie materialne. Nasi stypendyści podkreślają, że dzięki nauce w dużym mieście mogli rozwinąć swoje zainteresowania i pasje, a także poznać niezwykłych ludzi i nawiązać przyjaźnie, które utrzymują się po ukończeniu szkoły. „Klasa” to przede wszystkim szansa na lepszy start w dorosłość. Dobra edukacja daje większe szanse na wybór wymarzonych studiów w kraju i zagranicą, a życie w dużym ośrodku akademickim zapewnia ofertę kulturalno-naukową niedostępną w mniejszych miejscowościach. To dlatego od wielu lat współpracujemy ze świetnymi liceami, które razem z nami otaczają młodzież kompleksową opieką, aby tworzyć jej warunki do rozwoju na najwyższym poziomie – mówi Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz, Menedżer ds. projektów społecznych i członek Zarządu z Fundacji BGŻ BNP Paribas.


Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

– Pochodzę z niewielkiej miejscowości Protowo. Fascynuję się biotechnologią. Od października 2013 roku pracuję nad autorskim projektem Amber Drug, w ramach którego udało mi się wykazać, że substancje czynne otrzymane z bursztynu mogą zwalczać chorobotwórcze bakterie w rodzaju gronkowca złocistego. Niedawno dostałem się na studia magisterskie w Instytucie Weizmanna w Izraelu, zaliczanym do najlepszych uniwersytetów na świecie. Niewątpliwie nie byłoby to możliwe bez wielkiego wsparcia Fundacji, za co po stokroć jestem wdzięczny – uzupełnia Igor, stypendysta Programu „Klasa”.


Do Programu mogą zgłaszać się uczniowie, kończący w tym roku gimnazjum lub szkołę podstawową (w zależności od systemu nauczania, którym są objęci). Warunkiem jest, aby średnia ich ocen z pierwszego semestru wynosiła co najmniej 4,5. Program skierowany jest do uczniów, mieszkających w niewielkich miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1200 zł brutto.

Aby zgłosić się do Programu należy na stronie Fundacji zapoznać się z kryteriami naboru najbliższej szkoły, biorącej udział w Programie, a następnie wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się pod linkiem: https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa.
Ogólnopolski Program Stypendialny „Klasa” prowadzony przez Fundację BGŻ BNP Paribas to jeden z najdłużej działających programów w Polsce. W ciągu 16 lat skorzystało z niego 700 uczniów z 300 miejscowości.

Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Działajmy razem"

Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Działajmy razem"

            W dniu 5 lutego br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem”.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Tego dnia uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły włączyli się aktywnie do akcji między innymi poprzez ubiór w kolorze niebieskim, co miało symbolicznie wyrazić postawę sprzeciwiającą się wszelkiej przemocy i agresji, w tym także tej w środowisku online.

Ponadto zorganizowany został konkurs na stworzenie plakatu związanego z tematyką bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie wykonywali prace w kategoriach: Informatycznej lub plastycznej.

Oto lista uczniów, którzy zostali nagrodzeni za wykonane prace:

- w kategorii informatycznej wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Wojtecka kl. 4a, Miłosz Kobus kl. 4a, Natan Witczak kl. 4a, Hanna Kwiatkowska kl. 4a, Wiktor Melkowski kl. 4b, Mateusz Chyliński kl. 4b, Safin Kader kl. 4b, Mikołaj Kowalkowski i Oskar Brdak kl. 4b, Olga Kwiatkowska i Nikola Łuczak kl. 5a, Bartosz Malinowski kl. 5a, Aleksandra Pawlikowska kl. 7a

- w kategorii plastycznej I miejsce uzyskała Lena Cybulska kl. 2a, natomiast wyróżnienia otrzymali: Amelia Markuszewska kl. 1b, Zofia Gliniecka kl. 2b, Aleksander Adamonis kl. 2b

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy, a zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!!

Organizatorzy:
Karolina Szymczyk
Iwona Kruk-Makowska

Warsztaty "Szycie z sercem"

Warsztaty "Szycie z sercem"

            Dnia 13 lutego 2019 r. młodzież naszej szkoły miała okazję przygotować się w sposób twórczy do Walentynek. Dwugodzinne warsztaty szycia serduszek poprowadziły Pani Maria Rynkowska z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz absolwentka tejże szkoły Pani Anna Lewandowska. Okazało się, że igła nie jest taka straszna w użyciu, a szycie to umiejętność, która może sprawić ogromną przyjemność. Z wyzwaniem poradzili sobie nawet chłopcy. Efekty zaskoczyły samych autorów prac. Warsztaty były świetną okazją do wyzwolenia kreatywności, a także pozyskania informacji o nowych kierunkach kształcenia w ZSGH - technik przemysłu mody, krawiec oraz tapicer.

Liczymy na kolejne spotkania, tym razem z udziałem naszych najmłodszych uczniów….

organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk

Pasja do historii

Pasja do historii

 4 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pasjonatów historii:
 Smile Jacka Olszewkiego - prezesa Stowarzyszenia Garnizon Grudziądz,
 Smile Mariusza Żebrowskiego - nauczyciela historii, kustosza muzeum,
 Smile Roberta Krause - funkcjonariusza policji, miłośnika umundurowania, pomysłodawcę grupy rekonstrukcji historycznej „Rota” w Grudziądzu organizatora: inscenizacji historycznych, żywych lekcji historii.

Program spotkania oprócz wystąpień zaproszonych gości obejmował inscenizację „Lekcja historii na wesoło”, przygotowaną przez uczniów klasy 5a pod kierunkiem Pani Jolanty Kowalczyk oraz występ szkolnego zespołu wokalnego pod opieką Pani Adriany Nowackiej. Przedsięwzięcie prowadzili uczniowie: Marcel Ochab oraz Cecylia Czubaszek . Mamy nadzieję, że spotkanie w przystępny i niekonwencjonalny sposób przybliżyło uczestnikom wiedzę historyczną. Uczniowie mieli okazję nie tylko posłuchać o pracy grup rekonstrukcyjnych, ale także poznali umundurowanie historyczne żołnierza. Mamy nadzieję, że goście zainspirowali niektórych z Was do ciekawego spędzania czasu wolnego, a być może do odkrycia w sobie pasji, której poświęcicie każdą wolną chwilę.

Organizatorzy: Jolanta Kowalczyk, Dorota Korzeniewska, Adriana Nowacka.
Nauczyciele wspierający: Iwona Karczewska, Karolina Szymaniuk

 

#RazemNaŚwięta

#RazemNaŚwięta

            Nasza szkoła włączyła się w akcję przebiegająca pod patronatem MEN "Razem na Święta". 21 grudnia br. zaprosiliśmy podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej na Jasełka przygotowane przez dzieci z naszej szkoły. Dzięki gościom, to przedświąteczne spotkanie nabrało wyjątkowo uroczystego charakteru. Inscenizacja, wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło nas w magiczną atmosferę świąt, czas radości i wzruszeń. Mamy nadzieję, że i nasi goście wyszli zadowoleni
i to spotkanie zainicjuje dalszą systematyczną współpracę.

Dziękujemy Kierownikowi WTZ Pani Hannie Lewandowskiej za przyjęcie zaproszenia i piękny świąteczny upominek.

Szkolny konkurs wiedzy na temat hiv/aids

Szkolny konkurs wiedzy na temat hiv/aids

             1 grudnia 2018 r. w związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z AIDS przeprowadzono szkolny konkurs, sprawdzający zasób wiadomości uczniów klas trzecich oraz ósmej na temat wirusa HIV oraz choroby AIDS. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu złożonego z 37 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Największą wiedzą na temat HIV/AIDS wykazała się uczennica Weronika Sarnowska z klasy 3d. Nagroda za II i III miejsce przypadła uczennicom Marcie Langowskiej klasa 3d oraz Julii Chróścickiej klasa 3e.

Organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

            Dnia 28. listopada grupa młodzieży z klas trzecich gimnazjum oraz ósmej miała okazję zapoznać się z ofertą ZSBiP. Uczniowie poznali kierunki kształcenia, zwiedzili pracownie. Dziewczętom szczególnie podobała się klasa Technikum Fryzjerskiego, skąd wyszły odmienione, z nowymi uczesaniami. Chłopcy z kolei preferowali kierunki budowlane. Wszystkich uczestników spotkania zachwyciły prace uczniów liceum plastycznego. Wizyta była doskonałą okazją do zweryfikowania własnych wyobrażeń młodzieży o tej szkole. Uczniowie przekonali się, że ma ona do zaoferowania nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne.

organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Iwona Kruk-Makowska