Działania pedagoga i psychologa

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

            Dnia 28. listopada grupa młodzieży z klas trzecich gimnazjum oraz ósmej miała okazję zapoznać się z ofertą ZSBiP. Uczniowie poznali kierunki kształcenia, zwiedzili pracownie. Dziewczętom szczególnie podobała się klasa Technikum Fryzjerskiego, skąd wyszły odmienione, z nowymi uczesaniami. Chłopcy z kolei preferowali kierunki budowlane. Wszystkich uczestników spotkania zachwyciły prace uczniów liceum plastycznego. Wizyta była doskonałą okazją do zweryfikowania własnych wyobrażeń młodzieży o tej szkole. Uczniowie przekonali się, że ma ona do zaoferowania nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne.

organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Iwona Kruk-Makowska

Droga do zdrowia

Droga do zdrowia

            15 listopada 2018 r. społeczność szkoły tradycyjnie włączyła się w akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Tego dnia odbyły się dwa konkursy dla uczniów klas pierwszych i drugich oraz czwartych, piątej ,szóstej i siódmej pod wspólną nazwą „Droga do zdrowia”.

Karol Lisowski oraz Kacper Starko z klasy 3d w ramach projektu edukacyjnego przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek prezentację „Wiem co jem”.

Juniorzy kroczyli drogą zdrowia zdobywając punkty w poszczególnych kategoriach konkursowych: zagadki o zdrowej żywności, segregacja śmieci, konkurencja sprawnościowa, rozpoznawanie zasad zdrowego stylu życia.

Najlepsza w zmaganiach konkursowych okazała się klasa 1a, jednak doceniono starania wszystkich uczniów, dlatego też wszystkie klasy zostały nagrodzone okolicznościowym dyplomem oraz zdrowymi sokami.

Najmłodsi uczniowie zakończyli imprezę wspólnie bawiąc się przy wesołej piosence zaproponowanej przez koleżanki i kolegów z klasy 4a.

Starsze zespoły klasowe poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów dzięki pogadance pani psycholog Iwony Kruk-Makowskiej.

Wykonując zadania konkursowe uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z zakresu szkodliwości używek oraz zdrowego stylu życia. Młodzież prezentowała umiejętności asertywnego odmawiania, wzięła udział w quizie , konkursie plakatowym. Najwięcej emocji wywołał konkurs na najlepiej zaprezentowany układ taneczny. Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach okazał się zespół klasy 6a. Zmagania konkursowe oceniało jury: funkcjonariusz policji Pan Henryk Kozłowski, psycholog Pani Iwona Kruk – Makowska oraz przedstawicielka SU Wiktoria Gościnna. Muzycznie przedsięwzięcie uświetniła uczennica Marysia Trętkiewicz. Konkursy prowadzili Kinga Jeschke oraz Maciej Brzóskiewicz, opiekę nad sprzętem muzycznym powierzono Mateuszowi Lorenc oraz Tadeuszowi Szwarnowskiemu. Mam nadzieję, że uczestnicy konkursu nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ale także miło spędzili czas wolny.


Organizatorzy: Dorota Korzeniewska, Iwona Kruk-Makowska, Katarzyna Ptaszyńska, Karolina Szymaniuk

Nauczyciele wspierający: Monika Glinowiecka, Iwona Karczewska, Adriana Nowacka, Dawid Staszewski, Anna Świątkowska, Svetlana Zaikina

Pomoc materialna dla uczniów 2018

Pomoc materialna

stypendium szkolne

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski we wrześniu nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba.

• Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie (termin ustawowy 15 września danego roku). W związku z faktem, iż w roku szkolnym 2018/2019 dzień 15 września przypada w sobotę, to wnioskodawcy mogą składać wniosek najpóźniej do poniedziałku 17 września 2018 r.

Od dnia 01 października 2018 r. ulega zmianie kryterium dochodowe i wynosić będzie 528,00 zł/m-c/osoba.

• Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

zasiłek szkolny

• z powodu „nieprzewidzianej” sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie lokalu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

• Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie – dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia (a nie od daty złożenia wniosku o zasiłek).

• zasiłek szkolny nie może być wykorzystany na zakup odzieży tzw.: codziennej

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do pedagoga lub psychologa szkolnego (gabinet I piętro).

Giełda zawodów 2018

Giełda zawodów

            Dnia 29 maja 2018 r. młodzież klas trzecich oraz siódmej wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Giełda zawodów”, którego celem było aktywizowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Wykonywane zawody zaprezentowali młodzieży trener Pan Paweł Borkowski, psycholog pracujący w Zakładzie Karnym Pani Elżbieta Kamińska oraz fotograf, właściciel Foto Ars Studio Pan Stanisław Dzierzbicki. Dzięki interesującym prelekcjom, młodzież miała możliwość zdobycia dodatkowych informacji o zawodach, w tym możliwościach zatrudnienia i awansu. Była to również okazja do konfrontacji własnych wyobrażeń z realiami danej pracy.

Organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Katarzyna Ptaszyńska

Projekt edukacyjny „Narkotyki wśród młodzieży-dlaczego nie warto po nie sięgać?”

Projekt edukacyjny „Narkotyki wśród młodzieży-dlaczego nie warto po nie sięgać?”

            W dniach 15 i 18 maja br. uczniowie klasy 2e:Jakub Bal , Jakub Gumkowski, Mateusz Nowakowski, Dawid Przerwa, Wiktor Szyszkowski, Kacper Wódkowski zrealizowali zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla młodszych kolegów i koleżanek z klasy 4a oraz 5a. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom konsekwencji eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.
W ramach projektu przedstawiono prezentację, scenki profilaktyczne oraz przeprowadzono quiz.

W opinii uczestników zajęć realizatorzy projektu świetnie wywiązali się ze swojego zadania. Projekt zrealizowany w formie edukacji rówieśniczej nadał szczególną wartość działaniom profilaktycznym. Z uwagi na to, że młodzi ludzie chętniej przyjmują informacje od swoich rówieśników niż od dorosłych, w sposób szczególny zapamiętają zagrożenia jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

 

Młodzież klas trzecich przygotowuje się do wyboru zawodu – warsztaty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

Młodzież klas trzecich przygotowuje się do wyboru zawodu – warsztaty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

            Ciekawą formą rozwijania zainteresowań oraz rozpoznawania predyspozycji zawodowych jest udział młodzieży klas trzecich w warsztatach.

23 kwietnia br. klasa 3a wzięła udział w warsztatach szycia. Uczniowie pod okiem nauczycielki Pani Marii Rynkowskiej wykonali etui na telefon komórkowy. Okazało się, że wśród uczniów klasy sportowej są również osoby uzdolnione manualnie - dla których szycie nie jest żadnym problemem. Warsztaty były przedsięwzięciem promującym nowy kierunek Technik Przemysłu Mody.

27 kwietnia br. grupa uczniów z klasy 3c oraz 3b wzięła udział w warsztatach cukierniczych. Pod okiem nauczycieli oraz uczennic kierunku Technik Technologii Żywności młodzież uczyła się wypiekać wyroby z ciasta kruchego. Wszyscy świetnie sobie poradzili z przygotowaniem słodkich ciasteczek, rogalików, babeczek oraz wytrwanych pierogów.

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał książkę oraz pamiątkowy dyplom. W opinii uczniów - warsztaty to świetny pomysł nie tylko na rozpoznanie swoich predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności kulinarnych, ale także na poznanie szkoły dosłownie „od kuchni”.

Happening „Uzależnieni od życia”

Happening „Uzależnieni od życia”

            17 kwietnia uczniowie klasy 2f uczestniczyli w happeningu inaugurującym Grudziądzkie Dni Trzeźwości. Wspólnie z młodzieżą innych grudziądzkich szkół wzięli udział w kolorowym marszu - manifestując, że zdrowie, życie, pasje są dla nich najważniejszymi wartościami. Organizatorem happeningu było Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego wraz z Młodzieżową Grupą Liderów.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

            Prawidłowy rozwój mowy ma ogromny wpływ na przebieg kariery szkolnej dziecka, dlatego też nasi pierwszoklasiści dzielnie ćwiczą pod okiem doświadczonego logopedy Pani Anity Postójskiej. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy edukacji multimedialnej.

Gabinet jest wyposażony w najnowszy program Logopedia Pro-Pakiet Gold.

Wycieczki zawodoznawcze

Wycieczki zawodoznawcze

            Pierwszy dzień wiosny uczniowie klasy 3c/oddział gimnazjalny oraz 7a spędzili nietypowo - na wycieczkach zawodoznawczych. Klasa 3c zwiedziła Stację Uzdatniania Wody Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu, a klasa 7c Firmę Vadain International.

Wycieczki są ważną inicjatywą z zakresu doradztwa zawodowego. Szkoła w ten sposób wspiera młodzież w planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. Dzięki nim uczniowie pozyskują przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów charakterystycznych dla konkretnych branż czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy. W br. szkolnym planuje się, że każda klasa trzecia odwiedzi wybrany zakład pracy w naszym mieście.

Pasja do pomagania

Pasja do pomagania

             20 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z wyjątkowymi osobami:
- Panem Piotrem Rhode, koordynatorem akcji "Szlachetna paczka" na terenie Grudziądza.
- Prezesem Fundacji Siedem Życzeń Panem Maciejem Pasieką - człowiekiem, który zaraża ideą pomagania potrzebującym, zaniedbanym zwierzętom,
-Ratowniczkami medycznymi pracującymi w Grudziądzkim Szpitalu na Oddziale Ratunkowym - Paniami Aleksandrą Wiśniewską i Joanną Wiśniewską.

Program spotkania oprócz wystąpień zaproszonych gości obejmował:
-występ zespołu wokalnego,
-pokaz scenek nt. udzielania pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia i krwotoku z nosa; przygotowanych pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa Pani Izabeli Szymkowicz,
-przekazanie przez nauczyciela biologii Pana Mirosława Piwowarczyka karmy zebranej dla podopiecznych Fundacji Siedem Życzeń,
-quiz na temat znanych polskich wolontariuszy.

Przedsięwzięcie prowadzili uczniowie Mateusz Biernacki oraz Dominika Orgacka.

Spotkanie w opinii uczniów było udane, co zdecydowanie jest zasługą uczestniczących w nim charyzmatycznych osób, które w sposób interesujący opowiedziały o swojej pasji, jaką jest pomaganie. Mamy nadzieję, że zainspirowali oni niektórych z Was do odkrycia w sobie pasji, która nie tylko pozwala ciekawie spędzić czas, ale przede wszystkim uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka czy zwierzęcia.

Organizatorzy: Beata Grodowska, Dorota Korzeniewska, Małgorzata Kamińska, Adriana Nowacka

Konkurs "Zasady Bezpiecznego korzystania z internetu"

Konkurs "Zasady Bezpiecznego korzystania z internetu"

            W Dniu 06.09.2018 r. odbędzie się w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji psycholog i pedagog szkolny mają przyjemność zaprosić uczniów do udziału w konkursie. Prosimy o przygotowanie w formie wydrukowanego mema zasadę bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu. Gotowe prace prosimy dostarczyć do pedagoga lub psychologa szkolnego do 05.02.2018 r.

W razie trudności udostępniamy link w którym możecie poznać narzędzia do tworzenia memów www.digitalyouth.pl/2017/10/16/5-narzedzi-tworzenia-memow/.

Konkurs z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS

Konkurs z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS

            W związku z obchodzonym z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 1 grudnia 2017 r. Światowym Dniem Walki z AIDS przeprowadzono szkolny konkurs obejmujący swoim zakresem problematykę wirusa HIV oraz choroby AIDS. W quizie wzięło udział 40 uczniów klas trzecich/oddziały gimnazjalne. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu złożonego z 37 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Największą wiedzą wykazały się uczennice:

Patrycja Wszołek kl. 3d (I miejsce),

Katarzyna Ostrzycka kl.3c (II miejsce),

Monika Cybulska kl.3c (III miejsce).

Wszyscy uczestnicy konkursu opanowali na poziomie zadowalającym wiadomości z zakresu promocji zdrowia.

Organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Mirosław Piwowarczyk

Konkurs "Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę" 2017

Konkurs "Jestem wolny, nie palę, nie piję, nie biorę"

            W bieżącym roku szkolnym w akcję profilaktyczną włączyła się cała społeczność szkolna.16 listopada pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu "Dbam o zdrowie - jestem silny". Pod okiem koleżanek z trzecich klas Katarzyny Ostrzyckiej oraz Moniki Cybulskiej wzorowo rozpoznawali zachowania wskazane dla zdrowia oraz te, które szkodzą kondycji. Tego samego dnia uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w prezentacji na temat szkodliwości środków psychoaktywnych przygotowanej przez funkcjonariusza Straży Miejskiej Panią Bogumiłę Leśniewicz. W części konkursowej uczniowie wykazywali się wiedzą na temat szkodliwości używek , tworzyli plakaty profilaktyczne oraz rywalizowali w konkurencjach sportowych. Imprezę prowadzili uczniowie Mateusz Biernacki oraz Julita Kraśnicka. 21 listopada młodzież klas drugich, trzecich gimnazjum oraz klasa siódma zakończyła cykl spotkań profilaktycznych z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Zespoły klasowe miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia. Młodzież wzięła udział w quizie, konkursie plakatowym oraz w ćwiczeniach odmawiania. Dodatkowo uczestnicy odpowiadali na pytania ekspertów: funkcjonariusza Policji Pana Henryka Kozłowskiego, lekarza Pani Aleksandry Gurbin oraz biologa Pani Karoliny Szymaniuk. Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach konkursowych okazały się zespoły klas 3a (Julita Keller, Patryk Andrzejewski, Natalia Malinowska, Bartosz Reetz), 7a ( Nikola Baran, Alicja Kamińska, Mateusz Glaza, Kinga Koper, Natalia Nizgórska), 3c (Mateusz Nurkowski, Rafał Markowski, Klaudia Kocięba, Monika Cybulska). Jury doceniło fakt, iż reprezentanci klasy siódmej odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania quizu oraz ekspertów. Zespół klasy 3c był najbardziej kreatywny w prezentacji asertywnej odmowy. W ramach przedsięwzięcia uczennice Katarzyna Ostrzycka oraz Julita Kraśnicka. zaprezentowały pokaz multimedialny na temat szkodliwości palenia papierosów .

Szczególnie cenne w zakresie poszerzenia wiedzy na temat konsekwencji sięgania po substancje psychoaktywne było wystąpienie lekarki Pani Aleksandry Gurbin.

Muzycznie przedsięwzięcie uświetniła uczennica Zuzanna Nowak

Konkurs prowadziły Katarzyna Ostrzycka oraz Julita Kraśnicka.

Organizatorzy dziękują uczestnikom akcji za entuzjazm, ogromne zaangażowanie, wzorowe zachowanie oraz fantastyczną atmosferę 

Organizatorzy: Magdalena Dedek, Michał Dejewski, Dorota Korzeniewska, Monika Przybylska, Katarzyna Ptaszyńska, Dawid Staszewski, Karolina Szymaniuk