Działania pedagoga i psychologa

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla uczniów

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

9 lutego 2021 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Na całym świecie organizowane są w lutym wydarzenia związane z obchodem tego dnia. DBI 2021 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W naszej szkole uczniowie na lekcjach informatyki oraz podczas godzin wychowawczych będą zapoznawać się z tematami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie.

Chcemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Wyciągnij dłoń – zostań rodzicem zastępczym!

Wyciągnij dłoń –  zostań rodzicem zastępczym!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom
i szczęście, jakie może im zapewnić rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostają odtrącone i samotne. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich bezpieczny dom, w którym zaznają ciepła i będą miały możliwość prawidłowego rozwoju.

Osoby, które chciałaby podjąć się tej trudnej, choć niezwykle wdzięcznej roli, zapraszamy do rozmowy. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze swojej strony deklaruje przekazanie szczegółowych, rzetelnych informacji oraz pomoc. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerami: (56) 69 68 774 (kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej) bądź (56) 69 68 775/778/781 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Czytaj więcej: Wyciągnij dłoń – zostań rodzicem zastępczym!

Idą Święta i czas prezentów!

Idą Święta i czas prezentów!

            Zwyczaj obdarowywania się prezentami jest nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Mikołaj nie zapomniał o uczniach z naszej szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki funduszom Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz wsparciu Stowarzyszenia „Otwarte Serca” w Grudziądzu do 28 dzieci trafią paczki świąteczne. Miejmy nadzieję, że słodka niespodzianka sprawi wszystkim radość oraz wprowadzi w magiczny nastrój tych najpiękniejszych świąt.

Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS

            W związku z obchodzonym z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 1 grudnia 2020 r. Światowym Dniem Walki z AIDS w klasach ósmych nauczycielka biologii Karolina Szymaniuk oraz pedagog Dorota Korzeniewska przeprowadziły zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem było poszerzenie wiedzy młodzieży o tej groźnej chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Sprawdzeniem zdobytych przez uczniów wiadomości był test online obejmujący swoim zakresem problematykę wirusa HIV oraz choroby AIDS. Największą wiedzą wykazali się uczniowie: Angelika Chabucka , Julia Radzimińska, Ksawier Lembke z klasy 8a oraz Alicji Sobolewskiej z klasy 8b. Gratulujemy!

Niestety problem AIDS nie należy do przeszłości. Na świecie każdego dnia HIV zakaża się około 6 tys. osób, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce codziennie 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu.

Liczymy na to, że wiedza zdobyta przez uczniów klas ósmych w trakcie zajęć oraz przygotowań do testu, pozwoli im ustrzec się w przyszłości przed zakażeniem.

Droga do zdrowia

Droga do zdrowia

            19 listopada br. obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Był to ważny dzień dla uczniów naszej szkoły. Klasy I - III uczestniczyły w zajęciach na temat zdrowego stylu życia, a klasy VI i VII wzięły udział w quizie online „Droga do zdrowia” na temat szkodliwości używek. Test składał się z 20 pytań zamkniętych. Najliczniejsze grono uczestników w konkursie stanowili uczniowie klasy VI b, zdobywając łącznie 279 punktów. Drugie miejsce zdobyła klasa VI a (196 punktów) ,a trzecie klasa VII a (176 punktów). Indywidualnie, największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy VI b Oskar Brdak i Mateusz Chyliński.

Brawa dla wszystkich uczestników quizu

Jesteście zwycięzcami, ponieważ mamy przekonanie, że wiedza o szkodliwości używek będzie dla Was tarczą chroniącą przed ich zgubnym wpływem.

Organizatorzy: Katarzyna Ptaszyńska, Dorota Korzeniewska

 

Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych ...?


Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych ...?

            Stres, wynikający m.in. z coraz większego tempa życia, rosnących oczekiwań i wymogów, a także nadmiaru informacji i zadań, skutkuje coraz częściej tzw. „wypaleniem uczniowskim” - taki wniosek wypływa z najnowszych, ogólnopolskich badań dotyczących stresu szkolnego, które objęły łącznie 9 tys. dzieci w wieku 6-17 lat, ze 142 szkół. Obecna trudna sytuacja, wynikająca z izolacji, lęku przed pandemią koronawirusa, sprzyja również powstawaniu wielu silnych napięć. Dlatego wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom klasa 6b podczas ostatniej godziny wychowawczej rozmawiała na temat sytuacji stresowych np. przed sprawdzianem, odpowiedzią lub ważnym meczem, zawodami. Korzystaliśmy z materiałów przekazanych przez pedagoga szkolnego– warsztatów psychoedukacyjnych autorstwa Anetty Pęczak.

Oto jakie pomysły na rozładowanie stresu proponują uczniowie tej klasy :

☺ pomyśl o jakimś słodkim zwierzaku lub pogłaszcz zwierzątko, które masz w domu,

☺ "wizualizacja" – wyobraź sobie siebie w sytuacji, kiedy wszystko Ci się super udało np. na podium, z medalem, pochwała nauczyciela, dobra ocena,

☺ odstresuj się chwilę swoją ulubioną zabawką,

☺ porozmawiaj, pożartuj z kolegą, koleżanką lub kimś z rodziny,

☺ posłuchaj swojej ulubionej muzyki,

☺ jeśli jesteś osobą wierzącą -pomódl się,

☺ wyobraź sobie, że nie ma nikogo dookoła np. podczas odpowiedzi lub meczu

☺ jeśli bardzo się stresujesz, porzucaj papierkami lub poduszkami,

☺ myśl pozytywnie : " Dam radę !! Będzie dobrze !! "

☺ poproś kogoś o radę,

☺ pomyśl jak dumna będzie rodzina,

☺ przypomnij sobie swoje ulubione wspomnienia np. świetne wakacje lub spotkanie towarzyskie,

☺ zrób kilka przysiadów, weź kilka głębokich oddechów.


Serdecznie zachęcamy do wypróbowania pomysłów:) !! Polecamy realizację podobnych zajęć w każdej klasie!!!
(scenariusz warsztatów na temat stresu w załączeniu)


Opracowanie: uczniowie klasy 6b, Małgorzata Kaczmarek, Dorota Korzeniewska

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

            W czasie trwania zdalnej nauki do dyspozycji rodziców oraz uczniów są szkolni specjaliści (pedagog psycholog ), którzy zdalnie prowadzą porady i konsultacje oraz wsparcie dla uczniów i rodziców.

Jeśli zajdzie taka potrzeba bardzo prosimy kontaktować się przez dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem Teamsa.

Dzieci najmłodsze nadal mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole.

Mamy niełatwe czasy. Zalewają nas negatywne informacje, w mediach „kipi” od emocji .Wspierajmy się nawzajem, ale pamiętajmy, że są sytuacje, kiedy wręcz trzeba skorzystać z pomocy specjalistów, żeby poczuć się lepiej, nie mieć poczucia osamotnienia, poradzić sobie ze stresem, rozwiązać bieżące problemy.

Drodzy uczniowie, jeśli jednak wolicie porozmawiać ze specjalistą, którego bezpośrednio nie znacie, możecie skorzystać z Telefonu Zaufania Dzieci i Młodzieży – 116 111, czynny całą dobę. Można na niego zadzwonić, lub napisać. Więcej na stronie: https://116111.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - Telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa całodobowo i bezpłatnie.

Spotkanie Zawodoznawcze

Spotkanie Zawodoznawcze

            22 września 2020 r. w ramach lekcji z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie uczniów klasy siódmej ze studentką V roku psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Panią Anetą Umińską. Wcześniej w podobnych zajęciach lekcyjnych uczestniczyły klasy ósme. Pani Aneta w przystępny i interesujący sposób przybliżyła uczniom specyfikę zawodu psychologa, specjalności , ścieżki kształcenia oraz zasady rekrutacji na studia. Odpowiedziała również na pytania uczniów, dotyczące głównie organizacji studiów. Dzięki spotkaniu uczniowie zainteresowani psychologią uzmysłowili sobie, że podstawą do podjęcia nauki na tym kierunku jest zainteresowanie człowiekiem ,chęć zrozumienia jego działań i świadomość, że będą się musieli uczyć i rozwijać się przez cały okres swojej zawodowej aktywności. Z dumą podkreślam, że studentka jest absolwentką Gimnazjum nr 7, które mieściło się w murach naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy, że zechciała się podzielić swoją wiedzą.

Pedagog
Dorota Korzeniewska

Stypendia

Stypendia


            Wnioski na stypendium o charakterze socjalnym dostępne są w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego. Termin składania wniosku mija 15 września 2020 r.(wtorek). Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 złotych. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2020 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2020r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.). Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (oryginały imiennych rachunków/faktur VAT należy dostarczyć w momencie składania wniosku lub przed wypłatą świadczenia). Stypendium szkolne (socjalne) może być wykorzystane na zaspokojenie faktycznych potrzeb edukacyjnych uczniów, które wynikają z wieku i poziomu edukacyjnego dziecka.

 

Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Kolczasta przyjaźń”

Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Kolczasta przyjaźń”

            17 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole aktorów Teatru Inspiracja z Krakowa. Uczniowie klas I-III obejrzeli widowisko na temat tolerancji i przyjaźni. Dzieciom spodobała się historia jeżyka wyśmiewanego przez innych oraz jego niesfornego kolegi tygryska. Obok akceptacji spektakl promował również treści zawierające elementy racjonalnego odżywiania oraz higieny osobistej.

Atutem widowiska była na pewno dynamiczna akcja, atrakcyjne kostiumy oraz angażowanie dzieci
w rozmowy z głównymi bohaterami.

Światowy Dzień Walki Z AIDS

Światowy Dzień Walki Z AIDS

            1 grudnia 2019 r. w związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z AIDS klasa 8a wzięła udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych zorganizowanych przez nauczycielkę biologii Karolinę Szymaniuk oraz pedagoga Dorotę Korzeniewską. Celem lekcji było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Spotkanie zakończono testem, sprawdzający zasób wiadomości uczniów na temat wirusa HIV oraz choroby AIDS. Największą wiedzą na temat HIV/AIDS wykazała się uczennica Aleksandra Pawlikowska.

Gratulujemy ! 

Spotkania z Leonem

Spotkania z Leonem

            W miesiącach wrzesień – listopad uczniowie klasy 2 b brali czynny udział w cyklu warsztatowych zajęć psychoedukacyjnych, w ramach programu „Spotkania z Leonem”. Autorami programu są: Ewa Czemierowska – Koruba i Hubert Czemierowski. Głównym celem warsztatów jest profilaktyka zachowań agresywnych, a także rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Motywem przewodnim treści zajęć były kolejne wydarzenia z życia rodzeństwa, bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon.

Dzieci wykazywały dużą aktywność i entuzjazm na zajęciach. Chętnie pracowały w grupach oraz odgrywały scenki. Podczas każdego spotkania towarzyszyła wszystkim kolorowa maskotka – kameleon. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zajęcia prowadziła pedagog Dorota Korzeniewska i psycholog Iwona Kruk-Makowska.