Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Działania pedagoga i psychologa

Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza

            19 października br. klasa siódma b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyła w wycieczce do Firmy Vadain International. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w dynamicznie rozwijającym się zakładzie. Uczniowie pozyskali przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów oraz cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy. Dziękujemy Pani Marzennie Maryniak za interesującą wizycie w firmie. Liczymy na to, że wyjścia do zakładów pracy, pomogą młodzieży w podjęciu właściwej decyzji związanej z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

We wtorek 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Społeczność naszej szkoły chce włączyć się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, ogłaszając ten dzień- dniem bez stresu: kartkówek sprawdzianów, prac klasowych odpytywania.

Niech to dla nas wszystkich będzie miły, radosny dzień.

W razie problemów, zachęcamy do szukania pomocy u pedagoga, psychologa szkolnego, pedagoga specjalnego. Warto również mieć dostęp do  telefonów zaufania, może dla niektórych osób ta forma pomocy będzie najlepsza.

Spotkania z przedstawicielem Policji

Spotkania z przedstawicielem Policji

            Przedstawiciel Policji st. sierż. Łukasz Rosada z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji przeprowadził zajęcia w klasie 7a i 7b. Uczniowie poznali różnice między zwykłą przemocą, a cyberprzemocą. Zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc, a także z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinien zachować się świadek przemocy oraz co należy zrobić, gdy sami staną się jej ofiarami.

Bardzo dziękujemy przedstawicielowi policji za przeprowadzenie zajęć w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że spotkanie pozostawiło w świadomości uczniów wiedzę dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Pedagodzy: Dorota Korzeniewska i Natalia Gniadek

Rajd integracyjny 2023

Rajd integracyjny

            15 września uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami Ireną Studzińską, Matyldą Osojcą, Małgorzatą Kaczmarek powędrowali na Plażę Miejską do Rudnika.

Piękna pogoda, kontakt z przyrodą, doskonałe humory sprzyjały integracji społeczności czwartoklasistów. Gry i zabawy, klasowe prezentacje, pieczenie kiełbasek przy ognisku, to tradycyjnie najważniejsze punkty wrześniowego rajdu. Czas w tak miłej grupie minął bardzo szybko. Żal było wracać. .... W pamięci zarówno uczniów jak i nauczycieli pozostaną piękne wspomnienia. To był naprawdę udany dzień !

Organizatorzy:
K.Ptaszyńska
D.Korzeniewska

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne

 1. Wnioski o stypendia szkolne należy składać  pedagogowi w terminie do 15 września 2023 r.(w przypadku utraty dochodu uczeń może ubiegać się o stypendium szkolne po terminie przewidzianym ustawą).
 2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Grudziądza.
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż
    
   600,00 zł/m-c/osoba w rodzinie.
  2. Dochód na członka rodziny oblicza się na podstawie uzyskiwanych dochodów
   i świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

   Do dochodu wlicza się wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek
   z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).
  3. Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500+”/”800+” oraz świadczeń  o charakterze jednorazowym: na zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także dotacje celowe z MOPR, a także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe -w tym z tytułu bezrobocia z MOPR itp.
  4. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy edukacyjnych dla uczniów.
  5. Wnioskodawcy są zobowiązani do dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla uczniów

Giełda zawodów

Giełda zawodów

            Dnia 17 maja uczniowie klas ósmych wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Giełda zawodów”, którego celem było aktywizowanie młodzieży do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Wykonywane zawody zaprezentowali uczniom trener mentalny Pani Izabela Hordyńska oraz architekt krajobrazu Pani Tepper- Bartkowska. Dzięki interesującym prelekcjom, młodzież miała możliwość zdobycia dodatkowych informacji o zawodach, ścieżkach kariery oraz możliwościach zatrudnienia. Była to również okazja do konfrontacji własnych wyobrażeń z realiami danej pracy. Uczniowie klas ósmych mają już niewiele czasu zarówno do egzaminu jak i do wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Trzymamy kciuki, żeby zarówno wyniki testów jak i wybór szkoły zakończył się dla nich sukcesem.

Organizatorzy :
Dorota Korzeniewska
Katarzyna Ptaszyńska

Droga Do Zdrowia

Droga Do Zdrowia

            17 listopada z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia , zorganizowano w naszej szkole akcję profilaktyczną pod hasłem „Droga do zdrowia”. Jej celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie mody na niepalenie.
W klasach I-III odbyły się zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, w ramach których dzieci wykonywały plakat, układały puzzle, rozwiązywały zagadki, rebusy o tematyce prozdrowotnej. Uczniowie klas II i III, którzy wykonali wszystkie zadania zamieszczone w karcie pracy, zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Zespoły klas IV-VI uczestniczyły w konkursie. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: quiz wiedzy na temat szkodliwości używek, plakat, hasło oraz prezentacja scenek- asertywnej odmowy w sytuacjach namawiania do ryzykownych zachowań. Gościem honorowym uroczystości była pielęgniarka Pani Justyna Kaźmierczak, która przypomniała uczestnikom o szkodach związanych z paleniem papierosów .Jury oraz organizatorzy konkursu byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowania uczestników, poziomem ćwiczeń dramowych. Konkurs zakończono wspólnym układem tanecznym. Była moc i radości ze wspólnej zabawy. W zmaganiach konkursowych zwyciężyły zespoły:

I miejsce– klasa 5b Tymoteusz Nowicki, Fabian Biedziński, Borys Reński
II miejsce –klasa 5a Gracjan Szymański, Patryk Borowski, Cezary Wieczerniak, Maciej Gebauer
III miejsce -klasa 4c Daria Gruzd, Inez Duszyńska, Mariia Kulytsia, Lena Marchlewicz


Organizatorzy: Iwona Gazdecka, Dorota Korzeniewska, Karolina Kwiatkowska, Daria Michalak, Matylda Osojca, Oliwia Pasternak, Monika Przybylska, Katarzyna Ptaszyńska

 

Rajd integracyjny klas czwartych 23.09.2022 r.

Rajd integracyjny klas czwartych

23.09.2022 r.

            We wrześniu uczniowie klas czwartych budują relacje, poznają się bliżej nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także wspólnego wędrowania. Rajd integracyjny na Plażę Miejską w Rudniku, to już w naszej szkole tradycja. Piękna pogoda, kontakt z przyrodą, aktywny wypoczynek jest najlepszą receptą na udany dzień. Trzeba przyznać, że zarówno uczniowie jak i wychowawcy świetnie poradzili sobie z 8-kilometrową trasą. Zwieńczeniem spaceru były gry i zabawy na plaży. Zdecydowanie dominowała piłka nożna. Ważnym punktem w programie wycieczki były klasowe prezentacje. Uczniowie przedstawili wiersze, wspólny plakat oraz pokazy piłkarskie. Nagrodą za wysiłek były kiełbaski upieczone przy ognisku. Nikt nie wrócił do domu głodny, ani znudzony.

Rajd uważam za bardzo udany. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia piesza wędrówka czwartoklasistów.

 

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne

 1. Wnioski o stypendia szkolne należy składać  pedagogowi w terminie do 15 września 2022 r.(w przypadku utraty dochodu uczeń może ubiegać się o stypendium szkolne po terminie przewidzianym ustawą).
 2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Grudziądza.
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż
    
   600,00 zł/m-c/osoba w rodzinie.
  2. Dochód na członka rodziny oblicza się na podstawie uzyskiwanych dochodów
   i świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

   Do dochodu wlicza się wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek
   z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).
  3. Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500+” oraz świadczeń  o charakterze jednorazowym: na zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także dotacje celowe z MOPR, a także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe -w tym z tytułu bezrobocia z MOPR itp.
  4. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy edukacyjnych dla uczniów.
  5. Wnioskodawcy są zobowiązani do dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla uczniów

TYDZIEŃ ZDROWIA

TYDZIEŃ ZDROWIA

            W dniach od 4 do 8 kwietnia obchodziliśmy w szkole Tydzień Zdrowia. W każdym zespole klasowym podejmowaliśmy różnorodne działania z zakresu promocji zdrowia. Uczniowie klas pierwszych, dzięki Pani Jolancie Kowalczyk oraz współpracy ze szkołą Pascal, mieli spotkanie z higienistką stomatologiczną Panią Iwoną Rynkowską. Celem wizyty była rozmowa na temat konieczności dbania o higienę jamy ustnej, przełamanie obaw przed wizytą u stomatologa, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Uczniowie klas drugich i trzecich rozwiązywali krzyżówkę na temat zdrowego stylu życia, przygotowaną przez Panie Katarzynę Ptaszyńską oraz Matyldę Osojca. Uczniowie klasy 4a i 5a spotkali się z pielęgniarką Panią Justyną Kaźmierczak, która w interesujący sposób przedstawiła specyfikę swojego zawodu, a także utrwaliła wiedzę na temat sposobu dbania o swoje zdrowie. Klasy siódme i ósme uczestniczyły w zajęciach z zakresu profilaktyki czerniaka zrealizowanych przez Panią Karolinę Szymaniuk oraz Dorotę Korzeniewską. Wszyscy zainteresowani uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie plastycznym przygotowanym przez nauczycielki świetlicy Panie Oliwię Pasternak oraz Karolinę Kwiatkowską. Organizatorzy Tygodnia Zdrowia mają nadzieję , że zaproponowane przedsięwzięcia zachęcą dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, większej dbałości o higienę i swoje zdrowie.

2022.03.10 - Wycieczka zawodoznawcza do Firmy Vadain International\

WYCIECZKI  ZAWODOZNAWCZE

            10  marca br. klasa 7 b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyła w wycieczce do Firmy Vadain International. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w dynamicznie rozwijającym się zakładzie oraz zaznajomić się z ofertą edukacyjną  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego (technik przemysłu  mody, krawiec, tapicer, technik stylista). Uczniowie pozyskali przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów  czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy. Tego typu wyjścia do zakładów pracy, mają pomóc młodzieży w podjęciu właściwej decyzji związanej
z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

 

 

Spotkanie zawodoznawcze

Spotkanie zawodoznawcze

            Dnia 22 listopada br. uczniowie klasy 8a mieli okazję uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez kpt Łukasz Kopkę z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu. W czasie lekcji przekazał on uczestnikom informację na temat różnych form służby wojskowej, opowiedział o ścieżce awansu oraz plusach i minusach zawodu żołnierza. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że służba wojskowa jest pewną i stabilną formą pracy zawodowej.

Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

            28 października uczestnicy zajęć realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Akademia Zdrowego Odżywiania” uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Grupa uczniów naszej szkoły miała okazję zgłębić tajniki przygotowywania trzech potraw na bazie ciasta kruchego: pierogów z pieczarkami, babeczek kokosowych oraz ciastek z jabłkami.

Spotkanie zakończyło się konsumpcją własnoręcznie przygotowanych wyrobów.

Było naprawdę pysznie! Dziękujemy nauczycielce ZSGH - Pani Justynie Bedra-Ziółkowskiej za cenne wskazówki oraz miłą atmosferę spotkania.

Opiekunowie:
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk