Działania pedagoga i psychologa

Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Działajmy razem"

Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Działajmy razem"

            W dniu 5 lutego br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Działajmy razem”.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Tego dnia uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły włączyli się aktywnie do akcji między innymi poprzez ubiór w kolorze niebieskim, co miało symbolicznie wyrazić postawę sprzeciwiającą się wszelkiej przemocy i agresji, w tym także tej w środowisku online.

Ponadto zorganizowany został konkurs na stworzenie plakatu związanego z tematyką bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie wykonywali prace w kategoriach: Informatycznej lub plastycznej.

Oto lista uczniów, którzy zostali nagrodzeni za wykonane prace:

- w kategorii informatycznej wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Wojtecka kl. 4a, Miłosz Kobus kl. 4a, Natan Witczak kl. 4a, Hanna Kwiatkowska kl. 4a, Wiktor Melkowski kl. 4b, Mateusz Chyliński kl. 4b, Safin Kader kl. 4b, Mikołaj Kowalkowski i Oskar Brdak kl. 4b, Olga Kwiatkowska i Nikola Łuczak kl. 5a, Bartosz Malinowski kl. 5a, Aleksandra Pawlikowska kl. 7a

- w kategorii plastycznej I miejsce uzyskała Lena Cybulska kl. 2a, natomiast wyróżnienia otrzymali: Amelia Markuszewska kl. 1b, Zofia Gliniecka kl. 2b, Aleksander Adamonis kl. 2b

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy, a zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!!

Organizatorzy:
Karolina Szymczyk
Iwona Kruk-Makowska

Warsztaty "Szycie z sercem"

Warsztaty "Szycie z sercem"

            Dnia 13 lutego 2019 r. młodzież naszej szkoły miała okazję przygotować się w sposób twórczy do Walentynek. Dwugodzinne warsztaty szycia serduszek poprowadziły Pani Maria Rynkowska z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz absolwentka tejże szkoły Pani Anna Lewandowska. Okazało się, że igła nie jest taka straszna w użyciu, a szycie to umiejętność, która może sprawić ogromną przyjemność. Z wyzwaniem poradzili sobie nawet chłopcy. Efekty zaskoczyły samych autorów prac. Warsztaty były świetną okazją do wyzwolenia kreatywności, a także pozyskania informacji o nowych kierunkach kształcenia w ZSGH - technik przemysłu mody, krawiec oraz tapicer.

Liczymy na kolejne spotkania, tym razem z udziałem naszych najmłodszych uczniów….

organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk

Pasja do historii

Pasja do historii

 4 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pasjonatów historii:
 Smile Jacka Olszewkiego - prezesa Stowarzyszenia Garnizon Grudziądz,
 Smile Mariusza Żebrowskiego - nauczyciela historii, kustosza muzeum,
 Smile Roberta Krause - funkcjonariusza policji, miłośnika umundurowania, pomysłodawcę grupy rekonstrukcji historycznej „Rota” w Grudziądzu organizatora: inscenizacji historycznych, żywych lekcji historii.

Program spotkania oprócz wystąpień zaproszonych gości obejmował inscenizację „Lekcja historii na wesoło”, przygotowaną przez uczniów klasy 5a pod kierunkiem Pani Jolanty Kowalczyk oraz występ szkolnego zespołu wokalnego pod opieką Pani Adriany Nowackiej. Przedsięwzięcie prowadzili uczniowie: Marcel Ochab oraz Cecylia Czubaszek . Mamy nadzieję, że spotkanie w przystępny i niekonwencjonalny sposób przybliżyło uczestnikom wiedzę historyczną. Uczniowie mieli okazję nie tylko posłuchać o pracy grup rekonstrukcyjnych, ale także poznali umundurowanie historyczne żołnierza. Mamy nadzieję, że goście zainspirowali niektórych z Was do ciekawego spędzania czasu wolnego, a być może do odkrycia w sobie pasji, której poświęcicie każdą wolną chwilę.

Organizatorzy: Jolanta Kowalczyk, Dorota Korzeniewska, Adriana Nowacka.
Nauczyciele wspierający: Iwona Karczewska, Karolina Szymaniuk

 

#RazemNaŚwięta

#RazemNaŚwięta

            Nasza szkoła włączyła się w akcję przebiegająca pod patronatem MEN "Razem na Święta". 21 grudnia br. zaprosiliśmy podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej na Jasełka przygotowane przez dzieci z naszej szkoły. Dzięki gościom, to przedświąteczne spotkanie nabrało wyjątkowo uroczystego charakteru. Inscenizacja, wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło nas w magiczną atmosferę świąt, czas radości i wzruszeń. Mamy nadzieję, że i nasi goście wyszli zadowoleni
i to spotkanie zainicjuje dalszą systematyczną współpracę.

Dziękujemy Kierownikowi WTZ Pani Hannie Lewandowskiej za przyjęcie zaproszenia i piękny świąteczny upominek.

Szkolny konkurs wiedzy na temat hiv/aids

Szkolny konkurs wiedzy na temat hiv/aids

             1 grudnia 2018 r. w związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z AIDS przeprowadzono szkolny konkurs, sprawdzający zasób wiadomości uczniów klas trzecich oraz ósmej na temat wirusa HIV oraz choroby AIDS. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie testu złożonego z 37 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Największą wiedzą na temat HIV/AIDS wykazała się uczennica Weronika Sarnowska z klasy 3d. Nagroda za II i III miejsce przypadła uczennicom Marcie Langowskiej klasa 3d oraz Julii Chróścickiej klasa 3e.

Organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych

            Dnia 28. listopada grupa młodzieży z klas trzecich gimnazjum oraz ósmej miała okazję zapoznać się z ofertą ZSBiP. Uczniowie poznali kierunki kształcenia, zwiedzili pracownie. Dziewczętom szczególnie podobała się klasa Technikum Fryzjerskiego, skąd wyszły odmienione, z nowymi uczesaniami. Chłopcy z kolei preferowali kierunki budowlane. Wszystkich uczestników spotkania zachwyciły prace uczniów liceum plastycznego. Wizyta była doskonałą okazją do zweryfikowania własnych wyobrażeń młodzieży o tej szkole. Uczniowie przekonali się, że ma ona do zaoferowania nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne.

organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Iwona Kruk-Makowska

Droga do zdrowia

Droga do zdrowia

            15 listopada 2018 r. społeczność szkoły tradycyjnie włączyła się w akcję profilaktyczną z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Tego dnia odbyły się dwa konkursy dla uczniów klas pierwszych i drugich oraz czwartych, piątej ,szóstej i siódmej pod wspólną nazwą „Droga do zdrowia”.

Karol Lisowski oraz Kacper Starko z klasy 3d w ramach projektu edukacyjnego przygotowali dla młodszych kolegów i koleżanek prezentację „Wiem co jem”.

Juniorzy kroczyli drogą zdrowia zdobywając punkty w poszczególnych kategoriach konkursowych: zagadki o zdrowej żywności, segregacja śmieci, konkurencja sprawnościowa, rozpoznawanie zasad zdrowego stylu życia.

Najlepsza w zmaganiach konkursowych okazała się klasa 1a, jednak doceniono starania wszystkich uczniów, dlatego też wszystkie klasy zostały nagrodzone okolicznościowym dyplomem oraz zdrowymi sokami.

Najmłodsi uczniowie zakończyli imprezę wspólnie bawiąc się przy wesołej piosence zaproponowanej przez koleżanki i kolegów z klasy 4a.

Starsze zespoły klasowe poszerzyły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów dzięki pogadance pani psycholog Iwony Kruk-Makowskiej.

Wykonując zadania konkursowe uczniowie mieli możliwość wykazania się wiedzą z zakresu szkodliwości używek oraz zdrowego stylu życia. Młodzież prezentowała umiejętności asertywnego odmawiania, wzięła udział w quizie , konkursie plakatowym. Najwięcej emocji wywołał konkurs na najlepiej zaprezentowany układ taneczny. Najlepszymi we wspomnianych powyżej konkurencjach okazał się zespół klasy 6a. Zmagania konkursowe oceniało jury: funkcjonariusz policji Pan Henryk Kozłowski, psycholog Pani Iwona Kruk – Makowska oraz przedstawicielka SU Wiktoria Gościnna. Muzycznie przedsięwzięcie uświetniła uczennica Marysia Trętkiewicz. Konkursy prowadzili Kinga Jeschke oraz Maciej Brzóskiewicz, opiekę nad sprzętem muzycznym powierzono Mateuszowi Lorenc oraz Tadeuszowi Szwarnowskiemu. Mam nadzieję, że uczestnicy konkursu nie tylko poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ale także miło spędzili czas wolny.


Organizatorzy: Dorota Korzeniewska, Iwona Kruk-Makowska, Katarzyna Ptaszyńska, Karolina Szymaniuk

Nauczyciele wspierający: Monika Glinowiecka, Iwona Karczewska, Adriana Nowacka, Dawid Staszewski, Anna Świątkowska, Svetlana Zaikina

Pomoc materialna dla uczniów 2018

Pomoc materialna

stypendium szkolne

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski we wrześniu nie ulega zmianie wynosi 514,00 zł/m-c/osoba.

• Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie (termin ustawowy 15 września danego roku). W związku z faktem, iż w roku szkolnym 2018/2019 dzień 15 września przypada w sobotę, to wnioskodawcy mogą składać wniosek najpóźniej do poniedziałku 17 września 2018 r.

Od dnia 01 października 2018 r. ulega zmianie kryterium dochodowe i wynosić będzie 528,00 zł/m-c/osoba.

• Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

zasiłek szkolny

• z powodu „nieprzewidzianej” sytuacji losowej (np.: pożar, zalanie lokalu, nagła niespodziewana choroba, zgon rodzica, itp.) można przyznać zasiłek uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, lecz nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

• Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie – dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia (a nie od daty złożenia wniosku o zasiłek).

• zasiłek szkolny nie może być wykorzystany na zakup odzieży tzw.: codziennej

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do pedagoga lub psychologa szkolnego (gabinet I piętro).

Giełda zawodów 2018

Giełda zawodów

            Dnia 29 maja 2018 r. młodzież klas trzecich oraz siódmej wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym pod hasłem „Giełda zawodów”, którego celem było aktywizowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu. Wykonywane zawody zaprezentowali młodzieży trener Pan Paweł Borkowski, psycholog pracujący w Zakładzie Karnym Pani Elżbieta Kamińska oraz fotograf, właściciel Foto Ars Studio Pan Stanisław Dzierzbicki. Dzięki interesującym prelekcjom, młodzież miała możliwość zdobycia dodatkowych informacji o zawodach, w tym możliwościach zatrudnienia i awansu. Była to również okazja do konfrontacji własnych wyobrażeń z realiami danej pracy.

Organizatorzy:
Dorota Korzeniewska
Katarzyna Ptaszyńska

Projekt edukacyjny „Narkotyki wśród młodzieży-dlaczego nie warto po nie sięgać?”

Projekt edukacyjny „Narkotyki wśród młodzieży-dlaczego nie warto po nie sięgać?”

            W dniach 15 i 18 maja br. uczniowie klasy 2e:Jakub Bal , Jakub Gumkowski, Mateusz Nowakowski, Dawid Przerwa, Wiktor Szyszkowski, Kacper Wódkowski zrealizowali zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla młodszych kolegów i koleżanek z klasy 4a oraz 5a. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom konsekwencji eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.
W ramach projektu przedstawiono prezentację, scenki profilaktyczne oraz przeprowadzono quiz.

W opinii uczestników zajęć realizatorzy projektu świetnie wywiązali się ze swojego zadania. Projekt zrealizowany w formie edukacji rówieśniczej nadał szczególną wartość działaniom profilaktycznym. Z uwagi na to, że młodzi ludzie chętniej przyjmują informacje od swoich rówieśników niż od dorosłych, w sposób szczególny zapamiętają zagrożenia jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze.

 

Młodzież klas trzecich przygotowuje się do wyboru zawodu – warsztaty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

Młodzież klas trzecich przygotowuje się do wyboru zawodu – warsztaty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

            Ciekawą formą rozwijania zainteresowań oraz rozpoznawania predyspozycji zawodowych jest udział młodzieży klas trzecich w warsztatach.

23 kwietnia br. klasa 3a wzięła udział w warsztatach szycia. Uczniowie pod okiem nauczycielki Pani Marii Rynkowskiej wykonali etui na telefon komórkowy. Okazało się, że wśród uczniów klasy sportowej są również osoby uzdolnione manualnie - dla których szycie nie jest żadnym problemem. Warsztaty były przedsięwzięciem promującym nowy kierunek Technik Przemysłu Mody.

27 kwietnia br. grupa uczniów z klasy 3c oraz 3b wzięła udział w warsztatach cukierniczych. Pod okiem nauczycieli oraz uczennic kierunku Technik Technologii Żywności młodzież uczyła się wypiekać wyroby z ciasta kruchego. Wszyscy świetnie sobie poradzili z przygotowaniem słodkich ciasteczek, rogalików, babeczek oraz wytrwanych pierogów.

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał książkę oraz pamiątkowy dyplom. W opinii uczniów - warsztaty to świetny pomysł nie tylko na rozpoznanie swoich predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności kulinarnych, ale także na poznanie szkoły dosłownie „od kuchni”.

Happening „Uzależnieni od życia”

Happening „Uzależnieni od życia”

            17 kwietnia uczniowie klasy 2f uczestniczyli w happeningu inaugurującym Grudziądzkie Dni Trzeźwości. Wspólnie z młodzieżą innych grudziądzkich szkół wzięli udział w kolorowym marszu - manifestując, że zdrowie, życie, pasje są dla nich najważniejszymi wartościami. Organizatorem happeningu było Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego wraz z Młodzieżową Grupą Liderów.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

            Prawidłowy rozwój mowy ma ogromny wpływ na przebieg kariery szkolnej dziecka, dlatego też nasi pierwszoklasiści dzielnie ćwiczą pod okiem doświadczonego logopedy Pani Anity Postójskiej. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy edukacji multimedialnej.

Gabinet jest wyposażony w najnowszy program Logopedia Pro-Pakiet Gold.