Działania pedagoga i psychologa

Spotkanie Zawodoznawcze

Spotkanie Zawodoznawcze

            22 września 2020 r. w ramach lekcji z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie uczniów klasy siódmej ze studentką V roku psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Panią Anetą Umińską. Wcześniej w podobnych zajęciach lekcyjnych uczestniczyły klasy ósme. Pani Aneta w przystępny i interesujący sposób przybliżyła uczniom specyfikę zawodu psychologa, specjalności , ścieżki kształcenia oraz zasady rekrutacji na studia. Odpowiedziała również na pytania uczniów, dotyczące głównie organizacji studiów. Dzięki spotkaniu uczniowie zainteresowani psychologią uzmysłowili sobie, że podstawą do podjęcia nauki na tym kierunku jest zainteresowanie człowiekiem ,chęć zrozumienia jego działań i świadomość, że będą się musieli uczyć i rozwijać się przez cały okres swojej zawodowej aktywności. Z dumą podkreślam, że studentka jest absolwentką Gimnazjum nr 7, które mieściło się w murach naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy, że zechciała się podzielić swoją wiedzą.

Pedagog
Dorota Korzeniewska

Stypendia

Stypendia


            Wnioski na stypendium o charakterze socjalnym dostępne są w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego. Termin składania wniosku mija 15 września 2020 r.(wtorek). Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 złotych. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2020 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2020r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.). Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (oryginały imiennych rachunków/faktur VAT należy dostarczyć w momencie składania wniosku lub przed wypłatą świadczenia). Stypendium szkolne (socjalne) może być wykorzystane na zaspokojenie faktycznych potrzeb edukacyjnych uczniów, które wynikają z wieku i poziomu edukacyjnego dziecka.

 

Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Kolczasta przyjaźń”

Spektakl profilaktyczno-wychowawczy „Kolczasta przyjaźń”

            17 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole aktorów Teatru Inspiracja z Krakowa. Uczniowie klas I-III obejrzeli widowisko na temat tolerancji i przyjaźni. Dzieciom spodobała się historia jeżyka wyśmiewanego przez innych oraz jego niesfornego kolegi tygryska. Obok akceptacji spektakl promował również treści zawierające elementy racjonalnego odżywiania oraz higieny osobistej.

Atutem widowiska była na pewno dynamiczna akcja, atrakcyjne kostiumy oraz angażowanie dzieci
w rozmowy z głównymi bohaterami.

Światowy Dzień Walki Z AIDS

Światowy Dzień Walki Z AIDS

            1 grudnia 2019 r. w związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z AIDS klasa 8a wzięła udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych zorganizowanych przez nauczycielkę biologii Karolinę Szymaniuk oraz pedagoga Dorotę Korzeniewską. Celem lekcji było poszerzenie wiedzy młodzieży o chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Spotkanie zakończono testem, sprawdzający zasób wiadomości uczniów na temat wirusa HIV oraz choroby AIDS. Największą wiedzą na temat HIV/AIDS wykazała się uczennica Aleksandra Pawlikowska.

Gratulujemy ! 

Spotkania z Leonem

Spotkania z Leonem

            W miesiącach wrzesień – listopad uczniowie klasy 2 b brali czynny udział w cyklu warsztatowych zajęć psychoedukacyjnych, w ramach programu „Spotkania z Leonem”. Autorami programu są: Ewa Czemierowska – Koruba i Hubert Czemierowski. Głównym celem warsztatów jest profilaktyka zachowań agresywnych, a także rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Motywem przewodnim treści zajęć były kolejne wydarzenia z życia rodzeństwa, bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon.

Dzieci wykazywały dużą aktywność i entuzjazm na zajęciach. Chętnie pracowały w grupach oraz odgrywały scenki. Podczas każdego spotkania towarzyszyła wszystkim kolorowa maskotka – kameleon. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zajęcia prowadziła pedagog Dorota Korzeniewska i psycholog Iwona Kruk-Makowska.

 

 

Droga do zdrowia

Droga do Zdrowia

            21 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia. W związku z tym zorganizowaliśmy w naszej szkole przedsięwzięcie profilaktyczne pod hasłem „Droga do Zdrowia”.Celem przebiegających w dwóch turach spotkań dla klas 1-3 oraz 5-8 było uświadomienie uczestnikom szkód wynikających z palenia papierosów, promocja zdrowego stylu życia oraz pokazanie wszystkim, także dorosłym osobom mającym słabość do używek, że warto iść drogą zdrowia. Najmłodsi uczniowie mieli okazję wykazać się kreatywnością, tworząc plakaty oraz hasła promujące zdrowy styl życia. Zdecydowanie jednak najwięcej emocji dostarczyła uczestnikom konkurencja sprawnościowa oraz nauka piosenki pt. „Kto jak skacze”. Dynamiczną wersję utworu w fantastyczny sposób zaprezentowali uczniowie klasy 5a. W drugim etapie młodzież naszej szkoły uczestniczyła w konkursie składającym się z 3 konkurencji: tworzenie plakatu, udział w quizie na temat szkodliwości palenia ,zaprezentowanie hasła o tematyce zdrowotnej. W rywalizacji zwyciężyła klasa 5b. Drużyna otrzymała voucher na 2 duże pizze. Nagrodzeni uczniowie będą mieli okazję miło spędzić czas wspólnie z rówieśnikami. W ramach przedsięwzięcia wysłuchano również pogadanki psychologa Pani Iwony Kruk-Makowskiej o społecznych skutkach sięgania po używki oraz zapoznano się z prezentacją na temat szkód wynikających z palenia papierosów przygotowaną przez uczennice Hannę Siedlecką oraz Martynę Nawacką. Gośćmi spotkania byli funkcjonariusze policji asp.szt. Henryk Kozłowski, asp.szt. Henryk Sokołowski oraz sierż.szt. Leszek Wojdała. Muzycznie przedsięwzięcie uświetniły uczennice: Martyna Jelińska i Małgorzata Lewandowska. Konkursy prowadziły Marta Smulska i Julia Kotowska. Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w tej akcji profilaktycznej wszyscy uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę o szkodliwości używek, ale także świetnie się bawili. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród,
a Pani Kamilli Senicy za słodycze.

Organizatorzy: D.Korzeniewska, I.Kruk-Makowska, A.Nowacka, K.Ptaszyńska, K.Szymaniuk, I.Studzińska

Warsztaty cukiernicze w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Warsztaty cukiernicze w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

            Dnia 18 listopada młodzież klasy 7b wzięła udział w warsztatach cukierniczych w ZSGH. Pod okiem nauczycielek Justyny Bedry-Ziółkowskiej, Beaty Cwaliny oraz uczennic szkoły branżowej uczyliśmy się wypiekać wyroby z ciasta kruchego: pierogi z kapustą, słodkie babeczki oraz pierniczki. Zapachniało świętami….

Zajęcia kulinarne zakończyła degustacja potraw. Wszyscy byli zgodni co do tego, że warsztaty to nie tylko świetna lekcja dla tych , którzy stawiają swoje pierwsze, kulinarne kroki , ale także możliwość poznania szkoły ponadpodstawowej, dosłownie „od kuchni”.

Spotkanie dla rodziców „Porozmawiajmy o dzieciach”

Spotkanie dla rodziców „Porozmawiajmy o dzieciach”

            Dnia 29 października odbyło się pierwsze spotkanie dedykowane rodzicom z cyklu „Porozmawiajmy o dzieciach”, zatytułowane „Przepis na grzeczne dziecko”.

Spotkanie było połączeniem wykładu z dyskusją na temat roli otwartej komunikacji z dzieckiem, radzenia sobie z impulsywnością, wspierania go w sytuacjach trudnych, a także stawiania mu właściwych granic. Szczególnie cenna okazała się wymiana doświadczeń uczestników zajęć. Dziękujemy bardzo rodzicom za aktywny udział i miłą atmosferę.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone agresji rówieśniczej.

Organizatorzy:
Pedagog Dorota Korzeniewska
Psycholog Iwona Kruk-Makowska

Warsztaty OPUDiM

Warsztaty OPUDiM

            23 października klasa 7b wzięła udział w spotkaniu edukacyjno-warsztatowym dla młodzieży szkolnej w ramach „Drzwi otwartych” w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Tematem zajęć były uzależnienia technologiczne. Spotkanie poprowadził psycholog Aleksander Jachowski.

Zajęcia uświadomiły uczniom nie tylko zagrożenia wynikające z nadmiernego używania Internetu przy użyciu komputera i innych urządzeń mobilnych, ale przede wszystkim wagę relacji w życiu człowieka.W przyszłym tygodniu
w podobnych warsztatach będzie uczestniczyć klasa 7a.

Dziękujemy za wsparcie Pani pedagog Dorocie Korzeniewskiej

Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza

            7 oraz 8 października br. klasy 7b i 7a wzięły udział w wycieczce zawodoznawczej do trzech przedsiębiorstw : Lemigo, Vadain oraz Savex-u. Lemigo, to liczący się na rynku producent obuwia, Vadain - zakład specjalizujący się w szyciu dekoracji okiennych oraz dodatków do wnętrz: firan, zasłon, rolet rzymskich, narzut , a Savex odzieży ochronnej i roboczej. Młodzież miała okazję poznać stanowiska pracy i czynności wykonywane przez pracowników linii produkcyjnej w poszczególnych zakładach. Uczniowie zostali bardzo życzliwie przyjęci, a prowadzący spotkania w sposób wyczerpujący przedstawili możliwości rozwoju zawodowego w firmach. Zainteresowaniem chłopców cieszyła się praca operatorów wózków widłowych w Lemigo, dziewczęta były pod wrażeniem umiejętności szwaczek w firmie Vadain.

 

Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Ibis

Wycieczka zawodoznawcza

            18 września klasa 8a w ramach zajęć z doradztwa zawodowego zwiedziła hotel Ibis Styles w Grudziądzu. Młodzież miała okazję nie tylko zobaczyć część noclegową obiektu, ale także poznać zawody związane z pracą w hotelu.

Dziękujemy Pani Celinie Garbacz oraz pracownikom hotelu za możliwość zetknięcia się z interesującym miejscem pracy.

Informacja dotycząca stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

            Wnioski na stypendium o charakterze socjalnym dostępne są w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego. Termin składania wniosku mija 16 września 2019 r. Dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 złotych. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2019 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2019 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Przypominamy, że do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń
o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

Spotkanie funkcjonariuszy policji z młodzieżą na temat bezpieczeństwa

Spotkanie funkcjonariuszy policji z młodzieżą na temat bezpieczeństwa

            30 maja br. młodzież naszej szkoły spotkała się z funkcjonariuszami policji. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień z obszaru bezpieczeństwa m.in. odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zapobiegania zagrożeniom oraz bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację, wysłuchali prelekcji oraz aktywnie włączali się w dyskusję.Spotkanie z funkcjonariuszami policji to jedno z wielu działań szkoły, których celem jest poprawa bezpieczeństwa.Naszym priorytetem jest uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych i wpojenie im szacunku do drugiego człowieka.