Działania pedagoga i psychologa

Droga Do Zdrowia

Droga Do Zdrowia

            17 listopada z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia , zorganizowano w naszej szkole akcję profilaktyczną pod hasłem „Droga do zdrowia”. Jej celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie mody na niepalenie.
W klasach I-III odbyły się zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, w ramach których dzieci wykonywały plakat, układały puzzle, rozwiązywały zagadki, rebusy o tematyce prozdrowotnej. Uczniowie klas II i III, którzy wykonali wszystkie zadania zamieszczone w karcie pracy, zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.
Zespoły klas IV-VI uczestniczyły w konkursie. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: quiz wiedzy na temat szkodliwości używek, plakat, hasło oraz prezentacja scenek- asertywnej odmowy w sytuacjach namawiania do ryzykownych zachowań. Gościem honorowym uroczystości była pielęgniarka Pani Justyna Kaźmierczak, która przypomniała uczestnikom o szkodach związanych z paleniem papierosów .Jury oraz organizatorzy konkursu byli pod ogromnym wrażeniem zaangażowania uczestników, poziomem ćwiczeń dramowych. Konkurs zakończono wspólnym układem tanecznym. Była moc i radości ze wspólnej zabawy. W zmaganiach konkursowych zwyciężyły zespoły:

I miejsce– klasa 5b Tymoteusz Nowicki, Fabian Biedziński, Borys Reński
II miejsce –klasa 5a Gracjan Szymański, Patryk Borowski, Cezary Wieczerniak, Maciej Gebauer
III miejsce -klasa 4c Daria Gruzd, Inez Duszyńska, Mariia Kulytsia, Lena Marchlewicz


Organizatorzy: Iwona Gazdecka, Dorota Korzeniewska, Karolina Kwiatkowska, Daria Michalak, Matylda Osojca, Oliwia Pasternak, Monika Przybylska, Katarzyna Ptaszyńska

 

Rajd integracyjny klas czwartych 23.09.2022 r.

Rajd integracyjny klas czwartych

23.09.2022 r.

            We wrześniu uczniowie klas czwartych budują relacje, poznają się bliżej nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także wspólnego wędrowania. Rajd integracyjny na Plażę Miejską w Rudniku, to już w naszej szkole tradycja. Piękna pogoda, kontakt z przyrodą, aktywny wypoczynek jest najlepszą receptą na udany dzień. Trzeba przyznać, że zarówno uczniowie jak i wychowawcy świetnie poradzili sobie z 8-kilometrową trasą. Zwieńczeniem spaceru były gry i zabawy na plaży. Zdecydowanie dominowała piłka nożna. Ważnym punktem w programie wycieczki były klasowe prezentacje. Uczniowie przedstawili wiersze, wspólny plakat oraz pokazy piłkarskie. Nagrodą za wysiłek były kiełbaski upieczone przy ognisku. Nikt nie wrócił do domu głodny, ani znudzony.

Rajd uważam za bardzo udany. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia piesza wędrówka czwartoklasistów.

 

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia szkolne

 1. Wnioski o stypendia szkolne należy składać  pedagogowi w terminie do 15 września 2022 r.(w przypadku utraty dochodu uczeń może ubiegać się o stypendium szkolne po terminie przewidzianym ustawą).
 2. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Grudziądza.
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż
    
   600,00 zł/m-c/osoba w rodzinie.
  2. Dochód na członka rodziny oblicza się na podstawie uzyskiwanych dochodów
   i świadczeń w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

   Do dochodu wlicza się wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek
   z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).
  3. Do dochodu nie wlicza się świadczenia „500+” oraz świadczeń  o charakterze jednorazowym: na zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także dotacje celowe z MOPR, a także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe -w tym z tytułu bezrobocia z MOPR itp.
  4. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy edukacyjnych dla uczniów.
  5. Wnioskodawcy są zobowiązani do dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla uczniów

TYDZIEŃ ZDROWIA

TYDZIEŃ ZDROWIA

            W dniach od 4 do 8 kwietnia obchodziliśmy w szkole Tydzień Zdrowia. W każdym zespole klasowym podejmowaliśmy różnorodne działania z zakresu promocji zdrowia. Uczniowie klas pierwszych, dzięki Pani Jolancie Kowalczyk oraz współpracy ze szkołą Pascal, mieli spotkanie z higienistką stomatologiczną Panią Iwoną Rynkowską. Celem wizyty była rozmowa na temat konieczności dbania o higienę jamy ustnej, przełamanie obaw przed wizytą u stomatologa, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Uczniowie klas drugich i trzecich rozwiązywali krzyżówkę na temat zdrowego stylu życia, przygotowaną przez Panie Katarzynę Ptaszyńską oraz Matyldę Osojca. Uczniowie klasy 4a i 5a spotkali się z pielęgniarką Panią Justyną Kaźmierczak, która w interesujący sposób przedstawiła specyfikę swojego zawodu, a także utrwaliła wiedzę na temat sposobu dbania o swoje zdrowie. Klasy siódme i ósme uczestniczyły w zajęciach z zakresu profilaktyki czerniaka zrealizowanych przez Panią Karolinę Szymaniuk oraz Dorotę Korzeniewską. Wszyscy zainteresowani uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie plastycznym przygotowanym przez nauczycielki świetlicy Panie Oliwię Pasternak oraz Karolinę Kwiatkowską. Organizatorzy Tygodnia Zdrowia mają nadzieję , że zaproponowane przedsięwzięcia zachęcą dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, większej dbałości o higienę i swoje zdrowie.

2022.03.10 - Wycieczka zawodoznawcza do Firmy Vadain International\

WYCIECZKI  ZAWODOZNAWCZE

            10  marca br. klasa 7 b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyła w wycieczce do Firmy Vadain International. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w dynamicznie rozwijającym się zakładzie oraz zaznajomić się z ofertą edukacyjną  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego (technik przemysłu  mody, krawiec, tapicer, technik stylista). Uczniowie pozyskali przydatne informacje na temat działalności firmy, specyfiki zawodów  czy cech psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy. Tego typu wyjścia do zakładów pracy, mają pomóc młodzieży w podjęciu właściwej decyzji związanej
z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

 

 

Spotkanie zawodoznawcze

Spotkanie zawodoznawcze

            Dnia 22 listopada br. uczniowie klasy 8a mieli okazję uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez kpt Łukasz Kopkę z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu. W czasie lekcji przekazał on uczestnikom informację na temat różnych form służby wojskowej, opowiedział o ścieżce awansu oraz plusach i minusach zawodu żołnierza. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że służba wojskowa jest pewną i stabilną formą pracy zawodowej.

Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

            28 października uczestnicy zajęć realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Akademia Zdrowego Odżywiania” uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Grupa uczniów naszej szkoły miała okazję zgłębić tajniki przygotowywania trzech potraw na bazie ciasta kruchego: pierogów z pieczarkami, babeczek kokosowych oraz ciastek z jabłkami.

Spotkanie zakończyło się konsumpcją własnoręcznie przygotowanych wyrobów.

Było naprawdę pysznie! Dziękujemy nauczycielce ZSGH - Pani Justynie Bedra-Ziółkowskiej za cenne wskazówki oraz miłą atmosferę spotkania.

Opiekunowie:
Dorota Korzeniewska
Karolina Szymaniuk

 

Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza

            25 października klasa 7a w ramach zajęć z doradztwa zawodowego odwiedziła Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu. Młodzież miała okazję poznać warunki pracy oraz specyfikę zawodu strażaka. Przekonaliśmy się, że zawód strażaka, to ciężką praca fizyczna, wykonywana bardzo często w trudnych warunkach atmosferycznych i trudno dostępnych miejscach. Uprawianie tego wymagającego zawodu, to nie tylko liczne zagrożenia, ale również ogromna satysfakcja. Ratowanie ludzi (a czasami także zwierząt) sprawia, że o byciu strażakiem marzą nie tylko mali chłopcy.

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Czytaj więcej: Pomoc materialna dla uczniów

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

9 lutego 2021 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Na całym świecie organizowane są w lutym wydarzenia związane z obchodem tego dnia. DBI 2021 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W naszej szkole uczniowie na lekcjach informatyki oraz podczas godzin wychowawczych będą zapoznawać się z tematami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie.

Chcemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Wyciągnij dłoń – zostań rodzicem zastępczym!

Wyciągnij dłoń –  zostań rodzicem zastępczym!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom
i szczęście, jakie może im zapewnić rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostają odtrącone i samotne. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich bezpieczny dom, w którym zaznają ciepła i będą miały możliwość prawidłowego rozwoju.

Osoby, które chciałaby podjąć się tej trudnej, choć niezwykle wdzięcznej roli, zapraszamy do rozmowy. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ze swojej strony deklaruje przekazanie szczegółowych, rzetelnych informacji oraz pomoc. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerami: (56) 69 68 774 (kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej) bądź (56) 69 68 775/778/781 (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Czytaj więcej: Wyciągnij dłoń – zostań rodzicem zastępczym!

Idą Święta i czas prezentów!

Idą Święta i czas prezentów!

            Zwyczaj obdarowywania się prezentami jest nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Mikołaj nie zapomniał o uczniach z naszej szkoły, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki funduszom Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz wsparciu Stowarzyszenia „Otwarte Serca” w Grudziądzu do 28 dzieci trafią paczki świąteczne. Miejmy nadzieję, że słodka niespodzianka sprawi wszystkim radość oraz wprowadzi w magiczny nastrój tych najpiękniejszych świąt.

Światowy Dzień Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS

            W związku z obchodzonym z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 1 grudnia 2020 r. Światowym Dniem Walki z AIDS w klasach ósmych nauczycielka biologii Karolina Szymaniuk oraz pedagog Dorota Korzeniewska przeprowadziły zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem było poszerzenie wiedzy młodzieży o tej groźnej chorobie oraz promowanie postawy tolerancji wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Sprawdzeniem zdobytych przez uczniów wiadomości był test online obejmujący swoim zakresem problematykę wirusa HIV oraz choroby AIDS. Największą wiedzą wykazali się uczniowie: Angelika Chabucka , Julia Radzimińska, Ksawier Lembke z klasy 8a oraz Alicji Sobolewskiej z klasy 8b. Gratulujemy!

Niestety problem AIDS nie należy do przeszłości. Na świecie każdego dnia HIV zakaża się około 6 tys. osób, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. W Polsce codziennie 2-3 osoby dowiadują się o zakażeniu.

Liczymy na to, że wiedza zdobyta przez uczniów klas ósmych w trakcie zajęć oraz przygotowań do testu, pozwoli im ustrzec się w przyszłości przed zakażeniem.