Ekopracownia 2023 dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł.

Dla rodziców i uczniów

Od Psychologa Szkolnego

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

 

Święto zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Do najważniejszych zadań realizowanych podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego należą zwiększanie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia psychicznego oraz walka ze stereotypami. 

Czytaj więcej: 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Psycholog szkolny dla rodzica i ucznia

Psycholog szkolny mgr Iwona Kruk-Makowska

Praca psychologa szkolnego polega w głównej mierze na udzielaniu pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach z jakimi uczniowie spotykają się w szkole i poza nią. Psycholog udziela konsultacji w zakresie poznania siebie, swoich uzdolnień jak również potencjału intelektualnego.

Drogi uczniu zapraszam Cię jeśli:

  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
  Masz problemy rodzinne;
  Nie radzisz sobie z nauką;
  Chcesz z kimś po prostu porozmawiać;
  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
  Chcesz pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób;
  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

W trakcie pracy z uczniem bardzo ważną rolę odgrywa dobra współpraca z rodzicami. Psycholog pomoże, gdy chcecie państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.


Drogi rodzicu zapraszam Cię jeśli:

  Nie radzisz sobie z dzieckiem w domu lub gdy zauważasz negatywne przejawy jego zachowania;
  Chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko;
  Pragniesz pomóc dziecku w rozwiązaniu problemu;
  Potrzebujesz wsparcia w świadomym realizowaniu swojej roli rodzicielskiej.