Moje dziecko wybiera zawód

Moje dziecko wybiera zawód
 
            Praca zawodowa zajmuje szczególne miejsce w życiu człowieka. Wybór zawodu jest związany w dużej mierze z określeniem siebie i swojego przyszłego życia. Nie jest żadną przesadą twierdzenie, że spośród różnych decyzji jakie człowiek podejmuje , decyzja o  wyborze zawodu jest jedną z najważniejszych. Podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przypada na trudny okres w rozwoju młodego człowieka. Gimnazjalista, nastolatek, to dziecko w tak zwanym okresie przejściowym. Czas ten związany jest ze  zmianami fizycznymi, dojrzewaniem płciowym i psychicznym. Młody człowiek jest często niestabilny emocjonalnie, konfliktowy, a tu musi wykazać się dojrzałością i w sposób skuteczny i  optymalny podjąć decyzję co do wyboru zawodu.
 
Zdecydowanie nastolatek wymaga  pomocy zarówno ze strony  nauczycieli jak i rodziców
w zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej. Musi to być jednak  wsparcie, a nie wyręczanie, decydowanie za  dziecko. 
 
Aby uniknąć pomyłek warto przytoczyć najczęstsze błędy popełniane przez rodziców
-doradzanie dzieciom unikania pewnych zawodów (np. ze względów finansowych),
-podawanie błędnych, niepełnych informacji o zawodach i szkołach do nich przygotowujących,
-narzucanie wyboru zawodu, kierowanie się własnymi ambicjami, niespełnionymi marzeniami,
- niewłaściwe rozpoznawanie zdolności i zainteresowań dziecka.
Niekorzystna jest również tzw. bierna postawa rodziców wobec wyboru szkoły i zawodu przez dziecko. Brak rozmów z nastolatkiem, stwierdzenia typu „sam sobie wybieraj, rób jak chcesz, żebyś potem nie miał do mnie pretensji”, na pewno nie pomogą dziecku w podjęciu tej pierwszej ważnej życiowej decyzji. Rodzice powinni aktywnie współuczestniczyć w wyborze zawodu przez dziecko, prowadzić z nim na ten temat rozmowy już wcześniej, zachęcać do zdobywania informacji z różnych źródeł o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia, o warunkach nauki oraz o treści realizowanego programu kształcenia a także o specyfice zawodów i branż , które je interesują. Nikt tak nie zna dziecka jak jego rodzice, dlatego też pomoc ich powinna polegać także na ocenie jego potencjału, m.in. zainteresowań, cech charakteru, zdolności, umiejętności.
Ważną rolą rodziców jest również obserwowanie dziecka, motywowanie go do pracy, pozwolenie na rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc w wyborze dodatkowych zajęć.
Warto wspólnie z dzieckiem ocenić szanse i możliwości dostania się do konkretnej szkoły i w razie potrzeby opracować plan awaryjny.
Najlepiej jest, gdy decyzja o wyborze szkoły, a tym samym zawodu zostaje podjęta wspólnie, gdy rodzice akceptują plany dziecka lub ono zgadza się na szkołę , którą proponują mu rodzice. W razie różnicy zdań warto dociec, co leży u podstaw decyzji syna i córki. Należy przyjrzeć się , czy wybór jest zgodny z zainteresowaniami, czy dziecko nie sugeruje się decyzją koleżanki lub kolegi.
W razie trudności warto skorzystać z porad specjalistów.

Serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne dla uczniów oraz rodziców w środy godz. 15.10 – 16.10 lub po uzgodnieniu w innym terminie.
Dorota Korzeniewska
pedagog - doradca zawodowy