Porady pedagoga

bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje

            Wakacje to czas radosnego wypoczynku, swobody, czas spotkań także i z nowo poznanymi osobami. To od Was Gimnazjaliści w dużej mierze zależy czy wspomnienia z wakacji będą fajne i miłe czy wręcz przeciwnie będziecie chcieli jak najszybciej o nich zapomnieć . Wychowawcy tradycyjnie pod koniec roku szkolnego przeprowadzą z Wami pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Rodzice również przypomną Wam o najważniejszych zasadach związanych z bezpieczeństwem.

Spotykamy się z opinią młodzieży , że to już było, że się powtarzamy.
Być może, ale lepiej być nudnym, aniżeli doświadczyć sytuacji, że ktoś z Was nie wróci we wrześniu do szkoły.

Oto kilka rad wartych zapamiętania!
? zadbajcie o właściwą organizację czasu wolnego , żeby nie był to czas zmarnowany (obozy, kolonie, wyjazd do rodziny lub zajęcia proponowane przez np. Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
? informujcie rodziców lub opiekunów, gdzie wychodzicie i o której wracacie,
? pamiętajcie o zagrożeniach, z którymi możecie się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego
w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem itp.),
?powinna Was zaniepokoić zbytnia nachalna uprzejmość osób obcych, fundowanie i robienie prezentów, wyciąganie szczegółowych informacji
na Wasz temat, rozmowy przekraczające granice intymności, zapraszanie
na bezpłatne imprezy, propozycje wyjazdu za granicę,
? podczas nieobecności rodziców w domu nie otwierajcie drzwi nieznajomym,
? zwracajcie uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dysponujecie (najlepiej jest ,kiedy są przechowywane
w szczelnie zamkniętej kieszeni ),
? pamiętajcie o konsekwencjach nieprzemyślanych zachowań tj. przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, eksperymenty ze środkami uzależniającymi, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie, kąpiel w miejscach niedozwolonych.

Życzę Wam droga młodzieży słonecznych, radosnych, bezpiecznych wakacji
pedagog

 

Moje dziecko wybiera zawód

Moje dziecko wybiera zawód
 
            Praca zawodowa zajmuje szczególne miejsce w życiu człowieka. Wybór zawodu jest związany w dużej mierze z określeniem siebie i swojego przyszłego życia. Nie jest żadną przesadą twierdzenie, że spośród różnych decyzji jakie człowiek podejmuje , decyzja o  wyborze zawodu jest jedną z najważniejszych. Podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przypada na trudny okres w rozwoju młodego człowieka. Gimnazjalista, nastolatek, to dziecko w tak zwanym okresie przejściowym. Czas ten związany jest ze  zmianami fizycznymi, dojrzewaniem płciowym i psychicznym. Młody człowiek jest często niestabilny emocjonalnie, konfliktowy, a tu musi wykazać się dojrzałością i w sposób skuteczny i  optymalny podjąć decyzję co do wyboru zawodu.
 
Zdecydowanie nastolatek wymaga  pomocy zarówno ze strony  nauczycieli jak i rodziców
w zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej. Musi to być jednak  wsparcie, a nie wyręczanie, decydowanie za  dziecko. 
 

Czytaj więcej: Moje dziecko wybiera zawód

Wagary

Wagary
 
Wagary, nawet sporadyczne, zawsze powodują znaczne zaniedbanie ucznia w nauce, a bardzo często stają się pierwszym etapem ucieczek z domu, włóczęgostwa, a nawet przestępczości.
 
Co zrobić, gdy dziecko zaczyna wagarować?
 
1. Przede wszystkim  Rodzicu nie wpadaj w panikę, ale działaj szybko.
 
2. Nie udawaj, że nic się nie stało, nie ignoruj problemu.
 
3. Rozpocznij od spokojnej rozmowy z dzieckiem, która pozwoli ustalić co jest przyczyną opuszczania zajęć lekcyjnych. Poinformuj dziecko co Ci się nie podoba. Zapewnij o pomocy.
 
4. Sposób postępowania w dużej mierze będzie zależał od przyczyn wagarowania.
 
-w przypadku problemów w nauce i ucieczek wynikających z  trudności w sprostaniu wymaganiom szkolnym, konieczna będzie  pomoc dziecku w  nadrobieniu zaległości
-jeżeli dziecko weszło w konflikt z rówieśnikami należy pomóc mu w rozwiązaniu problemów rówieśniczych, włączając np. wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego
-gdy wyjściu do szkoły towarzyszy silny lęk, być może pojawiły  się zaburzenia emocjonalne i należy skontaktować się ze specjalistą - psychologiem lub lekarzem psychiatrą
-zdarza się, że w grę wchodzą używki, alkohol, narkotyki, w takim przypadku trzeba będzie poprosić o pomoc  terapeutę
-jeśli wagarowanie wynika z tego, że  dziecko  jest bardzo zdolne i nudzi się na zajęciach, wtedy konieczny jest kontakt ze szkołą i dostosowanie wymagań na zajęciach lekcyjnych, w taki sposób aby wykorzystać jego potencjał.
 
5. W każdym przypadku skontaktuj się z wychowawcą klasy, nie  ukrywaj problemu, nie usprawiedliwiaj nieobecności  - w myśl prostej  zasady, że  nie tolerujemy kłamstwa.
 
6. Ustal z wychowawcą zasady współpracy, przede wszystkim obiegu informacji.
Np. w przypadku zaplanowanych nieobecności – poinformuj wcześniej szkołę. Jeżeli dziecka nie będzie na zajęciach, proś  o  natychmiastową informację. Przynajmniej raz w tygodniu kontaktuj się z wychowawcą np. w ramach dyżuru.
 
7. Bądź konsekwentny. Egzekwuj obowiązki szkolne, wdrażaj do uczenia się z lekcji na lekcję. Zwracaj uwagę na solidne uczenie się, na staranne prowadzenie zeszytów.
Ucz systematyczności.
 
8. Wspieraj dziecko, ale nie wyręczaj go.
 
9. Rozmawiaj z dzieckiem o jego kłopotach, sukcesach i przyjaźniach szkolnych. Warto na bieżąco znać jego potrzeby, problemy.
 
10. Naucz dziecko proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych, sam również szukaj pomocy.Jeśli w porę poznasz kłopoty dziecka, wielu wagarów uda się uniknąć, tym bardziej, że jako metoda na problem są one dość marnym rozwiązaniem.
   
Każde dziecko jest kimś  wyjątkowym, indywidualnym i nie ma jednej recepty na  wagary. Tylko ścisła współpraca rodziców ze szkołą, na bazie wzajemnego zaufania może pomóc wyeliminować to niekorzystne zjawisko.
 
Opracowanie:
Pedagog
Dorota Korzeniewska