Konkurs "Mój wymarzony zawód" organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Konkurs "Mój wymarzony zawód" organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

            Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje konkurs „Mój wymarzony zawód” adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przesłać do WUP W Toruniu , w terminie do 9 listopada 2018 r., wypowiedź na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac będzie się odbywało za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej WUP w Toruniu: wwwwup.torun.pl. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz. Opis nie będzie mógł przekroczy 1 tysiąca znaków (bez spacji). Przesłane opisy powinny zawierać podstawowe informacje na temat specyfiki wybranego zawodu, jego charakterystyki (np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, narzędzia wykorzystywane w pracy czy możliwość podnoszenia kwalifikacji) oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci tabletów, a dla osób wyróżnionych – gadżety elektroniczne.

Szczegółowe zasady konkursu dostępne są na stronie www.wup.torun.pl/urzad/konkursy-dla-uczniow-i-szkol-zawodowych/konkurs-moj-wymarzony-zawod/konkurs-moj-wymarzony-zawod-2018-r

Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie jest to świetna okazja do poszerzenia wiedzy na temat preferowanego zawodu.

Pedagog-doradca zawodowy
Dorota Korzeniewska